National Geographic, der har en hotline til Zahi Hawass, har nu en lidt længere historie om restaureringen i Abu el-Hagag moskéen med et nyt billede af en indmuret søjle med abakus og arkitraver med Ramses’ kartoucher. Det fremhæves i øvrigt, at de har fundet et godt eksempel på såkaldt kryptografisk skrift, dvs. hvor hver hieroglyf kan være et helt ord eller en mening, og hieroglyfferne i det hele taget benyttes på usædvanlige måder og med tegn, som ellers ikke eksisterer. Se mere hos National Geographic.

Hagag søjle

Reklamer