Da jeg netop har downloaded det nyeste nummer af Ancient Egypt Magazine (AE), er jeg blevet mindet om og opdateret vedr. flere interessante emner. Det meste handler om Luxor, men der er også lidt tilføjelser til, hvad der sker på Cairo Museet.

Ayman Wahby Taher rapporterer hver gang nyt fra Luxor og denne gang med mange billeder fra Abu el-Hagag moskéen i Luxor-Templet. Her kan man nu bl.a. se de tidligere omtalte relieffer med obelisker, pyloner og statuer af Ramses II foran Luxor-templet. Det er et spørgsmål, om de afdækkede dele af templet kan forblive frie for puds, da de er en del af moskéens mure, og der ikke er meget plads i det hele taget. Lederen for ægyptologiafdelingen i SCA Dr. Sabri Abd El Aziz nævner muligheden for, at de kan beskyttes med træskærme, så de ikke ødelægges, men de er muligvis bedre tjent med at blive helt tildækket igen.

Et andet sted, hvor der sker ting og sager, er til højre foran Karnak-templet, hvilket også omtales i AE 45. Her er nu både de tidligere kontorer og det franske ekspeditionshus fjernet, og Mansour Boraik og Ibrahim Suleiman, som leder udgravningerne der, har gjort flere fund fra både faraonisk og romersk tid. Allerede i 1970’erne opdagede franskmændene to ramper, der førte op til templet i forbindelse med kajanlægget. Ægypterne har nu fundet en tredje rampe fra 25. dyn. , og der eksisterer sandsynligvis også en fjerde.

Karnak rampe

I september tidligere i år var John Yardy i Luxor og har meget venligt givet mig dette og de følgende billeder og tekst fra en tidlig morgen ved Karnak, før folk var kommet på arbejde.

Kajens forside
Kajens forside med fortøjringssten.

På den anden side af vejen
På den anden side af vejen til højre for 1. Pylon.

Sakhmet
Da solen var på vej op fortsatte John ad Sfinksalléen mod Muttemplet.

Søen v. Muttemplet
Den ene ende af den hesteskoformede sø ved Muttemplet.

Sfinksalléen
John havde også Sfinksalléen for sig selv denne morgen.

National Geographic har nu også en artikel om udgravningerne foran Karnak-templet.

I AE 45 vises også billeder fra Cairo Museet, som mindede mig om de fornyelser, der var sket i og omkring Amarna-rummet. I forbindelse med Muttemplet kan nemlig nævnes, at den fine statue af Teje, som Hopkins Universitetet under ledelse af Betsy Bryan fandt i 2006, nu er udstillet.

Teje Muttemplet
Billede fra Hopkins’ super billeddagbog fra udgravningerne i Muttemplet.

Billederne i AE 45 viser også, hvordan en af statuerne af Amenhotep III har fået et hoved. Det er i øvrigt en af de statuer, hvor han fremstilles som en ældre fedladen konge med en lang kappelignende dragt. Den store statue af Amenhotep og Teje i den store sal i midten har desuden fået hoved på prinsessen til venstre for kongen. Det er en kopi af originalen, som nu befinder sig i en privatsamling i Holland.

Af flere andre interessante ting i AE 45 kan også nævnes første del af Kemps gennemgang af nyt fra Amarna og lidt mere om Gurna på Vestbredden. Så alt i alt er de ca. 35 kr., det koster, givet godt ud.

Reklamer