På begge de seneste DÆS-rejser, som jeg har arrangeret, har vi besøgt Hierakonpolis. Første gang var under Ramadanen i 2004, før selve udgravningerne gik i gang. Inden besøget meldte vi os ind som ‘Venner af Nekhen’, og vi støtter dermed udgravningerne og især restaureringen og bevaringen af Hierakonpolis.

Venner af Nekhen 2004
Venner af Nekhen 2004 ved det tidlige tempel i Nekhen, hvor bl.a. Narmers Palette, Pepi I’s kobberstatue, det gyldne falkehoved mm. blev fundet.

Sidste besøg var i marts 2007, hvor Renée Friedman viste os rundt. For at besøge Hierakonpolis skal man have specialtilladelse og være ‘Ven af Nekhen’, hvilket som sagt også støtter en god sag, og derudover modtager man årligt Nekhen News med det seneste nyt fra udgravningerne i Hierakonpolis.

Fort 2007

Det største monument i Hierakonpolis er det såkaldte Fort, en stor omgivende lerstensmur bygget af den sidste konge i 2. dynasti, Khasekhemui. Sandsynligvis er den opført i forbindelse med ceremonier, som kan have at gøre med hans kongeværdighed. Selvom muren er utrolig velbevaret, når man betænker, at den er næsten 5000 år gammel, så er den flere steder ved at blive nedbrudt, og restaurering er påkrævet for at bevare denne unikke struktur.

Fort 2004.2
Her ses, hvordan Khasekhemuis mur undermineres af vejr og vind (2004).

Fort restaurering 2007
Restaurering af Fortet i marts 2007.

Hierakonpolis er et stort område med bl.a. flere gravpladser fra Prædynastisk og Protodynastisk tid. De tidligste elitegrave findes længst ude i Wadi Abul Sulfian i den gravplads, som benævnes HK6.

Plan Hierakonpolis
HK6 med Elitegravpladsen blev først udgravet af Barbara Adams 1997-2000, og det er et af de steder, hvor de seneste udgravninger under Renée Friedman er fortaget, og hvor mange spændende fund er gjort. De sidste rapporter fortæller mere om Grav 23, der er den størst kendte grav fra perioden Naqada IIAB ca. 3800 f.Kr. Den er 5,5 m lang og lidt mere end 3 m bred. Endnu mere interessant er, at den overjordiske struktur er bevaret i form af stolpehuller med rester af stolper i:

HK6 Tomb 23

HK6 Grav 23 med mindre stave for at vise overbygningens omfang. I baggrunden ses en af de to elefantbegravelser, som også er fundet i HK6.
HK6 map 2007

Nær Grav 23 findes to andre strukturer 09 og den større Struktur 07, som også er bygget op med stolper.

HK6 Str.07

Som flere steder i Ægypten prøver man også at indvinde nyt land på alle sider af HK6, hvilket truer kommede undersøgelser af denne gravplads, der kan belyse den tidlige historie i Ægypten. Så ved at støtte Friends of Nekhen er det ikke bare Fortet, der kan reddes, men også denne spændende gravplads.

Læs meget mere om Hierakonpolis på deres hjemmeside, hvor også de tidligere numre af Nekhen News kan hentes:  http://www.hierakonpolis-online.org/site/exploresite.html

Og især om udgravningerne og restaureringen af Fortet på: http://www.archaeology.org/interactive/hierakonpolis/index.html

For at blive Ven af Nekhen (Friend of Nekhen), se:
http://www.hierakonpolis-online.org/friends/friends.html

Tak til Renée Friedman for tilladelse til at anvende billeder ‘Courtesy Hierakonpolis Expedition’.

Reklamer