John Yardy, som tidligere har bidraget til denne blog, var i Luxor i juleferien og har venligt igen sendt billeder derfra samt et enkelt farvestrålende et fra Aswan. Tak til John! Han skriver:

Kom lidt sent ud til Karnak. Inspektøren, som var mødt på arbejde, kunne ikke lide, at jeg tog billeder, samtidig kom solen i vejen for fotografering. Billedet viser, at der et kajanlæg med fortøjningssten på hver side af 2 ramper. Imellem ramperne er der, hvad jeg vil betegne som en kongebro, som er belagt med en skridsikker belægning med tværgående ribber, alt i det fineste stenarbejde. Placering i forhold til den 1. pylon og nogle fotos fra 1907 (Gaddis) med jordramperne på den udvendig side af 1. pylon siger mig, at havnen er anlagt i forbindelse med 2. pylon eller tidligere. På to sider af udgravningen på den anden side af den offentlig vej støbes der en kraftig betonmur forstærket med armeringsjern, hvad mon det skal være til? Ingen synlig fremgang på sfinksalléen, og indgangspartiet til moskéen ved Luxor-templet er lukket, da den nærmest helt er fjernet som et led i restaurationsarbejdet. Forretninger fjernes ikke fra Qurna, i hvert fald ikke dem, som har råd til penge under bordet til you know who. Det Tyske Hus står nu som en flot oase blandt murbrokker, der køres væk dagligt i overlæssede lastbiler. I Aswan er der der kommet color på adelsmændenes grave.”

Karnak kajanlæg dec.07

Karnak kajrampe dec.07

Sfinksalléen dec.07

Qurna dec.07

Qubbet el-Hawa by night dec.07

Reklamer