Jane Akshar har på sin Luxor-blog skrevet et referat af Mansour Boraiks fordrag for nylig om udgravningerne foran Karnak-templet og planerne for dette område. Hun har også taget nogle billeder fra foredraget: http://touregypt.net/teblog/luxornews/?p=761

Reklamer