Louise på Glyptoteket har fortalt, at de også udlåner et relief til dronningeudstillingen i Monaco, som er omtalt nedenfor (jvf. kommentarer til ‘Ægyptiske dronninger i Monaco’). Det viser dog ikke en dronning men Amenhotep III, som ofrer til Sakhmet. Udstillingen har bl.a. et afsnit, som handler om dronningernes religiøse rolle, og det er måske her, det passer ind. Hvis nogen kommer til Monaco i sommer, vil vi gerne høre nærmere.

Relieffet fra Glyptoteket er 56 cm højt og af kvartsit. Det stammer fra Amenhotep III’s tempel i Memphis, hvor Sakhmet var Ptahs hustru. Petrie fandt det, da han gravede ved Ptahtemplet i Memphis i 1910. Han skriver i sin beretning ‘Meydum and Memphis (III)’ s. 38-39, at det efter nogle års vanskeligheder blev muligt at leje et stykke privat jord, hvor Ptahtemplet lå.


Billeder fra Petries udgravninger i Memphis 1910, hvor det ses, at der også dengang var problemer med grundvandet (‘Meydum and Memphis (III)’, pl. XXX).

De udgravede da en lang grøft nærmest langs templets øst-vest akse, et stykke øst for aksen nær kolossen [af Ramses II] og endnu et stykke nord-øst derfor.


Plan over Memphis (klik for større plan) – blokkene er fundet omkring de tre prikker midt i Ptahtemplet.

Nogle af de bedste fund fra det år blev gjort langs tempelaksen, hvor man stødte på resterne af et Amenhotep III sanktuar bygget af kvartsit, foruden et sanktuar bygget af Amasis af samme materiale og rød granit. Af det førstnævnte sanktuar fandtes flere store blokke uden relief og to til tre blokke med dele af figurer. To blokke viste den øvre del af kongen, som ofrer til Sakhmet, hvoraf det ene kom til Glyptoteket (se ovenfor) og det andet til Boston:

Amenhotep III’s forhold til Sakhmet kendes altså ikke blot fra de utallige Sakhmet-statuer fra Muttemplet ved Karnak og hans dødetempel Kom el-Hettan. Eksempler på disse kan som bekendt ses både på Glyptoteket og Nationalmuseet.

David Jeffreys i ‘The Survey og Memphis I’ (1985), s. 37, mener ikke, at Petries Amenhotep III-blokke fra det omtalte ‘akse-sanktuar’ var in situ, da der ikke umiddelbart fandtes stående mure i det omtalte område i Ptahtemplet. Jeffreys nævner i øvrigt (s. 36), at Petrie var utilfreds med denne udgravning, da der ikke blev gjort mange fund. Han mente, at det bl.a. skyldtes, at Joseph Hekekyan også havde gravet i denne øst-vest akse gennem Ptahtemplet.

David Jeffreys er leder af Egypt Exploration Society’s survey i Memphis.
Joseph Hekekyan (1807-1875) var en armensk civilingeniør og geolog. Han begyndte at undersøge Memphis i 1852 på vegne af London Geological Survey og fandt bl.a. Ramses II kolossen af granit, som tidligere stod på pladsen foran Ramses-banegården, og som skal stilles op i det nye Grand Egyptian Museum i Giza.

Relieffet fra Glyptoteket: M. Jørgensen, Ægypten II (1998), nr. 31 (ÆIN 1152)
Relieffet i Boston: www.mfa.org

Reklamer