Nu er der igen nyt fra Sakkara på Zahi Hawass’ hjemmeside. Denne gang handler det om et japansk projekt i samarbejde med Mark Lehner, hvor de vil dokumentere Djosers trinpyramide vha. laser. Det forklares, hvordan bjergbestigere (!) skal kravle op og ned ad de seks trin med laserapparaturet. Alt dette for at lære pyramiden at kende i mindste detalje for derved bedre at kunne passe og pleje den slidte gamle dame.


Djosers trinpyramide november 2007, hvor det ses, hvordan trinene med tiden forvitrer.

Reklamer