Johns Hopkins University med Betsy Bryan og hendes studenter m.fl. trodser varmen og graver videre i Mut Templet ved Karnak i juni og juli. Det bliver kun en kortere sæson på ca. en måned, hvor den Hellige Sø skal tømmes for vand (eller vandstanden sænkes), så de kan undersøge templets tidlige historie i det område. Efter udgravningerne vil den blive fyldt med vand igen, som er mindre salt. Næste vintersæson vil de fortsætte med større udgravninger i samme område.

Følg med i deres dagbog med billeder, som startede 8. juni.

Reklamer