Inden jeg tager til Indien, kommer her lidt mere om Antiksamlingen på Nationalmuseet med en hel del billeder. Husk også at ‘Ægyptere’, vejledningen til den ægyptiske samling, nu kan købes i Museumsbutikken.

Antiksamlingen har en større samling af bronzefigurer, som David Christensen er i gang med at undersøge til sit speciale. Han vil arbejde med disse hele sommeren…

De fleste forestiller forskellige guder, og der er især mange af Osiris, Isis og Horusbarnet (Harpokrates). Andre guder som Ptah, Sakhmet og Nefertum (den flotteste af ham kan findes i udstillingen – David siger, at vi skal bemærke hans udjat-tatoos i guld!) er også hyppige sammen med bl.a. Bastet og Apistyren.

Desuden ses Amon, Imhotep og gudinden Neith foruden flere hellige dyr, bl.a. desmerdyr, der også kaldes faraorotter og Oxyrhynchus-fisken (læs mere om denne, som også kaldes den skarpnæsede fisk, hos touregypt). Her ovenfor ses også en skorpionsfinks og en stående Anubis.

Disse bronzefigurer blev givet til templerne for at få del i helligheden og blev især populære i 3. Mellemtid og Sentiden.

Mange af de bedste af bronzerne er udstillet:

Nogle af de bronzer, som ikke er udstillet, er div. løsdele til bronzefigurer:

Her f.eks. den ene fjer af Osirs’ atef-krone (lig den hvide kongekrone med fjer på siden):

Som nævnt i forbindelse med indlægget ‘Ægypten i Athen‘, fandtes der også større bronzestatuetter, og disse har højst sandsynligt ofte fungeret som kultfigurer i templerne.

En uræuskrone i stor størrelse må have tilhørt en større statuette af Sakhmet, Hathor eller Isis. Samme type krone ses bl.a. på store stenstatuer af Sakhmet, hvor der sikkert har siddet en solskive på:

En af Antiksamlingens bronzefigurer af gudinden Nebet-hetepet/Hathor (se ovenfor i en kasse sammen med to af Horusbarnet) bærer desuden en lignende krone med et naos (lille helligdom) på uræuskronen. Se hvor fin hun er tæt på:

Et pragteksempel på en større bronzestatuette er den kendte af Seth fra Glyptoteket, som i oldtiden blev lavet om til Khnum ved at fjerne de høje kantede ører langs kronen og tilføje vædderhorn i stedet:

M. Jørgensen, Ægypten II, nr. 144 (ÆIN 614), som daterer ham til 19.-20. dyn. med ændringerne i 3. Mellemtid eller Sentiden. Bronze med indlagt sølv, højde 70 cm.

Seth var med på udstillingen ‘Gifts for the Gods: Images from Egyptian Temples‘ på Metropolitan Museum i New York 16. okt. 2007 til 18. feb. 2008. Den handlede netop om bronzefigurer og -statuetter fra templerne. Det gode katalog kan bl.a. købes hos amazon.co.uk for £23.75 (plus porto).

Mange tak til David for billeder og input – vi glæder os til, han bliver færdig med sit speciale!

Reklamer