I februar sendte Ruth og Kurt mig et billede af en Hatshepsut sfinks i Berlin. De havde fundet hende i Berliner Kulturkaufhaus Dussmann i Friedrich Strasse, hvortil hun er udlånt, indtil den ægyptiske samling rykker ind i Neues Museum på Museumsøen (samlingen er pt. udstillet i Altes Museum i en mindre version og uden flere af de større statuer og arkitekturdele).

Sfinksen er 131 cm høj, af rød granit, og som det ses, sammensat af fragmenter og restaureret. Den blev fundet i to omgange: Karl Richard Lepsius fandt hovedet i Deir el Bahri i 1844 og transporterede det i 1845 til det Ægyptiske Museum i Berlin. Kroppen blev først fundet af Herbert Winlock under Metropolitan Museums udravninger i 1928 og givet til Berlin i 1929 som en del af en udveksling af fund.

Metropolitan Museum fandt også en tilsvarende sfinks af granit, som de beholdt. Den er lidt større med en højde på 164 cm, og ansigtet er længere og smallere:

I alt er fundet dele af seks store granitsfinkser af Hatshepsut i Deir el Bahri, og Cairo Museet har to fragmentariske hele sfinkser og et hoved. Metropolitan har også et ekstra hoved. Man mener, at de seks sfinkser har stået på den nedre terasse og flankeret opgangen til den miderste terasse. Alternativt er det foreslået, at de har stået på den miderste terasse.


Den ene Hatshepsut sfinks på Cairo Museum, før den blev restaureret.


Og som den er udstillet i Cairo i dag.

I 2005-2006 var der en udstilling om Hatshepsut på Metropolitan (først i San Fransico og efter Metropolitan i Fort Worth), og kataloget fra denne udstilling er en guldgrube af informationer for alle interesserede i denne specielle kvinde og hendes tid. Det indeholder bl.a. artikler af Catharine Roehrig, James P. Allen, Peter F. Dorman (om Senmut), Dieter og Dorothea Arnold m. fl.

Kataloget fra Metropolitan (paperback) koster $45 plus forsendelse og evt. moms. Det kan også købes via amazon.co.uk for £29.70 plus forsendelse og ingen ekstra moms (2 eks. tilbage 07.04.09).

Om Dussmann og deres ønske om længere åbningstider mm.
Om Den nuværende udstilling af den ægyptiske samling på Altes Museum i Berlin.

Tak til Ruth og Kurt for billede og for at gøre mig opmærksom på Hatshepsut i Berlin!

Reklamer