Andie Byrnes blog Egyptology News må pt. være det bedste sted at følge med for interesserede i det Gamle Ægypten. Hver dag har hun flere nyheder og opdateringer, og jeg ville miste pusten, hvis jeg skulle prøve at følge med. Hun har ikke så mange billeder, men til gengæld ofte længere citater fra de artikler, hun henviser til. Hun har også gode kontakter og kan derfor bl.a. ofte give referater fra foredrag og konferencer mm. Det er altså en god idé at følge med i hendes blog, hvis man vil holde sig opdateret.


Den såkaldte Menesgrav i Naqada.

Andie har bl.a. skrevet en del om den tredje internationale konference om prædynastisk og tidlig dynastisk tid i Ægypten, som foregik i London i slutningen af juli: Egypt at its origins (med bl.a. abstracts). Jeg var selv med til den første, som blev holdt i Krakow i Polen i 2004. Desværre har jeg ikke haft tid osv. til at deltage i de to seneste (i 2006 var det i Paris).

Der er naturligvis forskellige måder at lave en blog på, og jeg udvælger oftest visse emner, som interesserer mig og som f.eks. følger op på noget, som tidligere har været med på min blog. Desuden synes jeg, billeder er en vigtig del af formidling. Sidste uge fravalgte jeg bl.a. at skrive om den ‘største nyhed’ (men her kommer det altså kort alligevel): Zahi Hawass har planlagt at CT-scanne de to fostre fra Tutankhamons grav for at finde ud af, om de er Tuts børn eller ikke. Det står der nu om på Hawass’ egen hjemmeside og National Geographic og al-Ahram har nu også artikler om det, hvilket beviser, at det er ‘ugens største nyhed’. Det vil dog være mere interessant, når og hvis der publiceres resultater fra de forskellige CT-scanninger…


Andrew Bayuk i KV55 – billede fra det nedennævnte interview med Zahi Hawass

Senest henviser Andie til et længere interview med Zahi Hawass fra 28. juli, hvor man kan læse om alle hans nyeste projekter, planer og idéer. Bl.a. fortæller han om, hvordan der vil foregå meget i Kongernes Dal næste efterår-vintersæson, når de vil forsætte i den lange gang bag gravkammeret i Seti I’s grav og åbne de to nye grave KV64 og KV65 (- det er nok for tidligt at tale om egentlige grave, men vi får se!). Interviewet er lavet af Andrew Bayuk med hjælp fra Whitney Bayuk: spotlight interview. Der er også links til Andrews tidligere interviews med Hawass.

En anden blog, jeg ofte klikker mig ind på, er Jane Akshars Luxor News. Hun koncentrerer sig i sagens natur mest om nyt fra Luxor. Senest har hun også skrevet om den nævnte planlagte scanning, og Otto Schaden, der leder udgravningerne af KV63, har gennem Jane meddelt, at han håber at kunne genoptage arbejdet med fundene fra graven i december i år.

Reklamer