heb – hieroglyffen for fest!

Da det i dag d. 24. august er 1 år siden, jeg begyndte på denne blog, er det passende at skrive om de mange jubilæer indenfor ægyptologien, som er blevet fejret i løbet af dette år, og som skal fejres i den nærmeste fremtid. En del af dem har jeg allerede tidligere nævnt.

DÆS 30 år
Først og fremmest fejrer DÆS rigtig heb-sed med 30 års jubilæum d. 22. nov. 2008.
Det starter med et foredrag af Jacobus van Dijk fra Holland: “Horemheb: general, prince-regent, king”. Titlen er ændret lidt fra den oprindeligt annoncerede, men det drejer sig stadig om Horemheb.

Generelt om KV57 hos TMP

Osirisnet kan man læse mere om Horemhebs grav i Sakkara.

Efter foredraget vil der være festmiddag. Se mere om tilmelding mm.: DÆS jubilæum.

Dansk ægyptologi 125 år
DÆS-jubilæet falder sammen med 125års jubilæum for ægyptologien (og assyriologien) i Danmark. Dette vil på forskellig vis blive markeret fra efteråret 2008 til foråret 2009.

Valdemar Schmidt

Valdemar Schmidt var den første danske ægyptolog, og med ham grundlagdes faget ved Københavns Universitet. Som Torben Holm-Rasmussen skrev om i Papyrus 05/1, var han egentlig “midlertidig docent i østerlandsk filologi”, hvilket dækkede over det, vi i dag kalder ægyptologi og assyriologi. Valdemar Schmidt var gennem alle årene god ven med brygger Carl Jacobsen, og han blev således bryggerens rådgiver og indkøber af ægyptiske oldsager. Af samme årsag ejer Glyptoteket flere genstande, som kan føres tilbage til Valdemar Schmidt, og på Glyptoteket fejres Valdemar Schmidt således dette efterår.

Nefer oversættes traditionelt med ‘skøn’ og er en af de hieroglyffer, der også anvendtes som en virksom amulet.

Ligeledes i forbindelse med 125års jubilæet er der i foråret 2009 planlagt en udstilling om ægyptiske amuletter på Nationalmuseet. Andre tiltag er også i støbeskeen, og mere vil følge her på bloggen.

Det Tyske Arkæologiske Institut i Cairo (DAI) 100 år
DAI i Cairo fejrede i november 2007 sit 100 års jubilæum med foredrag, udstilling og udgivelse af flere bøger. Da jeg selv var med, skrev jeg om dette tidligere.


Det tidligere Tyske Hus i Gurna.

Se mere om udstillingen Begegnung mit der Vergangenheit.
Se mere om selve begivenheden: DAI 18-22. nov. 2007.

På forsiden af denne bog ses Satettemplet på Elephantine, hvor DAI har arbejdet i mange år. Se mere om publikationerne.

Det Polske Institut i Cairo 70 år
Det Polske Institut i Cairo fejrede 70 års jubilæum for deres udgravninger i Ægypten 21. oktober til 21. november 2007. Ligesom tyskerne holdt de også foredrag om deres udgravninger, og de havde ligeledes en udstilling på Cairo Museum. Jeg har tidligere henvist til en artikel i Al-Ahram.

Man kan downloade en jubilæumsbog med kapitler om de forskellige polske udgravninger i Sakkara, Edfu, Theben samt Tell Athrib og Tell Farkha i Deltaet m.fl.: Polish Archaeology in Egypt (hold musen over billedet, så bliver det muligt at vælge de forskellige kapitler). Der er bl.a. mange fine billeder fra Deir el Bahri i kapitlerne skrevet af Szafrański og Lipińska.

Det er også muligt at downloade en lille bog med mange farvebilleder om de tidlig dynastiske udgravninger i Tell el Farkha: Ivory and Gold

Australsk arkæologi i Ægypten 25 år
I foråret 2008 fejrede australsk ægyptologi deres 25 års jubilæum for udgravninger i Ægypten. Fra 4. februar til 4. april 2008 havde de en særudstilling på Cairo Museum med fund fra deres udgravninger og epigrafisk arbejde i Sakkara, Theben, Helwan og flere andre steder.

Det er muligt at downloade en bog (64 sider) om disse steder: Corroboree


På DÆS-rejsen i 2004 ‘På sporet af de første faraoner’ besøgte vi Helwan, hvor Christiana Köhler har gravet i den tidlig dynastiske gravplads i flere år. Christiana er tysk men arbejder i Sydney for Australian Center for Egyptology, Macquarie University. Jubilæet var arrangeret af ægyptologerne fra Macquarie University.

Navnet ‘Corroboree’ betyder ‘fest’, ‘samling (af mennesker)’ på aborigin (eller hvad det oprindelige australske sprog hedder) og hentyder her også til samarbejdet mellem Ægypten og Australien. Jubilæet blev også fejret med en en-dags konference med foredrag i Cairo. Billeder fra denne dag og åbningen af udstillingen på Cairo Museum kan ses her: Corroboree konference

Det Tjekkiske Institut for Ægyptologi 50 år
I år fejrer tjekkerne også som tidligere nævnt 50 års jubilæum for deres ægyptologiske institutter i Prag og i Cairo. De har ligesom tyskerne, polakkerne og australierne haft en udstilling på Cairo Museum. Her kunne man bl.a. se fund fra Abusir, hvor de har gravet i mange år.


På DÆS-rejsen i 2004 var vi også i Abusir. Her ses Ptahshepses’ mastaba, som tjekkerne har udgravet og publiceret.

Bogen ‘Fifty Years of Czech Egyptology’ er også nævnt tidligere her på bloggen.
Læs mere om jubilæet i: Prague Post.

Egypt Exploration Society (EES) 125 år
EES havde 125 års jubilæum i 2007, som de har fejret på forskellig vis. Bl.a. havde de en jubilæumsrejse for medlemmerne til Ægypten i maj 2008: EES jubilæumsrejse. Den britiske ambassadør i Cairo arrangerede også en reception for at fejre jubilæet, samtidig med at deltagerne af jubilæumsrejsen var i Cairo: reception.


27. marts 1882 grundlagde Amelia Edwards Egypt Exploration Fund, som senere blev til Egypt Exploration Society. Hos touregypt kan man downloade hele Amelia Edwards’ bog ‘A thousand miles up the Nile’.

Som tidligere nævnt har EES også udgivet en bog i forbindelse med jubilæet: The Egypt Exploration Society, The Early Years, redigeret af Patricia Spencer. Den handler om de tidlige udgravninger og kan købes gennem Oxbow.

I forbindelse med EES-jubilæet havde universitetet i Reading en udstilling af deres tegninger mm. fra EES-udgravninger sammen med lån fra EES og British Museum m.fl.: Reading udstilling.

Friends of the Petrie Museum 20 år
Friends of Petrie har også som tidligere nævnt fejret 20års jubilæum med udgivelsen af publikationen Unseen Images med billeder fra Petries tidlige udgravninger.


Flinders Petrie 1880, udenfor den klippegrav i Giza , hvor han boede i to år.

Reklamer