Som nævnt tidligere er vi i gang med et kursus om Gamle Rige på Folkeuniversitetet i København. Jeg startede med perioden, som leder op til Gamle Rige (se tidligere), og Mette Gregersen har i mellemtiden, mens jeg var i Ægypten, taget sig af det mere historiske og de skriftlige kilder vedr. bl.a. kronologi og kongens rolle.

Djoser

Næste tirsdag er det tid til at se nærmere på pyramideområderne, og hvordan de blev udnyttet til grave for konger og dronninger og de omkringliggende gravpladser for andre kongelige og embedsmænd, der i øvrigt ofte var af kongelig slægt på den tid. Jeg vil ikke gå i detaljer med de enkelte pyramider, men overordnet se på følgende områder, der nærmest er et langt sammenhængende pyramideområde med forskellige navne (fra nord til syd): Abu Roash, Giza, Abusir, Sakkara Nord og Syd, Dahshur og Medum, som ligger længere mod syd ved indgangen til Fayum. Elin vil siden tage sig af de forskellige pyramider.


Klik for større plan over pyramideområderne (fra Lehner, Complete Pyramids)

Her følger lidt billeder fra nogle af stederne. De fleste er igen fra vores DÆS-rejse i 2004 og et enkelt fra DÆS-rejsen i 2007:


Mastaba 17 i Medum (ukendt ejer)


Snofrus Røde Pyramide i Dahshur


Kheopspyramiden med Bådmuseet, dronningepyramider og Sfinksen


Den såkaldte Kragemur i Giza


Når man er kommet igennem Kragemuren, kommer man til gravpladsen udgravet af Zahi Hawass (og til Mark Lehners udgravninger af en arberjderby mm. – mere om dette siden)


Dronning Khentkawes’ grav i Giza


Dronning Khentkawes’ navn


Neferirkares pyramide i Abusir med pyramidetemplet foran


Fra Pepi I’s pyramideområde i Sakkara Syd med seks dronningpyramider. I baggrunden ses Djedkare Isesis pyramide.


Rekonstruktion af Pepi I’s pyramide med dronningepyramider og pyramidetempel.

Og til sidst endnu et billede fra Pepi I’s pyramide, hvor sydsiden med de rekonstruerede anlæg til dronningerne ses og med udsigt til (fra venstre) Snofrus Knækpyramide i Dahshur, Shepseskafs Mastabat Faraoun i Sakkara Syd, Snofrus Røde Pyramide i Dahshur, Pepi II’s pyramide i Sakkara Syd, og den flade pyramide nærmest til højre er Merenre ligeledes i Sakkara Syd.

Se flere billeder hos The Pyramids of Egypt

Reklamer