På fredag d. 10. oktober åbner to nye udstillinger på Glyptoteket og Nationalmuseet. Udstillingen på Glyptoteket er en del af fejringen af ægyptologien i 125 år fra dette efterår til og med foråret 2009, som nævnt tidligere.

Glyptoteket

Ægypten – kunstens kilde
10. okt. 2008 – 8. feb. 2009

Udstillingen er til ære for ægyptologen Valdemar Schmidt, skaberen af Glyptotekets ægyptiske samling. På Glyptotekets hjemmeside står følgende:

“Grundlæggeren af Glyptoteket, brygger Carl Jacobsen, engagerede omkring 1890 tidens førende ægyptolog, V. Schmidt, til at opbygge en ægyptisk samling i det nyanlagte museum, og i løbet af de følgende 35 år skabte Schmidt en af verdens fineste samlinger af ægyptisk kunst.

I udstillingen, ser man de værker, som Schmidt hjembragte fra utallige ægyptensrejser. Andre af de udstillede værker stammer fra udgravninger, som Schmidt fik den rige brygger til at sponsorere i Ægypten.

I dag ville det ikke være muligt at skabe en lignende ægyptisk samling, men Jacobsen og Schmidt levede i en tid, hvor de ægyptiske antikvitetsmyndigheder endnu tillod en begrænset, kontrolleret eksport af ægyptiske antikviteter.

Derfor står vi i dag med en helt uvurderlig ægyptisk skat i Danmark.”

Der er først og fremmest tale om skiltning og forklaringer til de forskellige genstande, som Valdemar Schmidt skaffede til museet. I forbindelse med udstillingen udgives både et katalog af Mogens Jørgensen og en form for festskrift til Valdemar Schmidt, hvortil undertegnede og mange andre ægyptologer og assyriologer har bidraget. Når jeg har bogen i hånden, vil jeg skrive mere om den.

Nationalmuseet

Din for evigt? Fortiden på værksted

Nationalmuseets hjemmeside står følgende:

“Fra efterårsferien og frem til februar rykker konservatorerne ind i museets store udstillingshal, hvor arbejdende værksteder giver de besøgende en enestående mulighed for at se, hvordan man bevarer og restaurerer malerier, musikinstrumenter, moselig og meget mere! – Og hver lørdag kl. 13-16 kan du få et bud på, hvordan du selv bedst passer på dit arvegods.”

Til konservering i udstillingen er udvalgt forskellige genstande fra museets samlinger. Deriblandt også fra den ægyptiske samling, bl.a. en barnemumie, en kattemumie, ushabtifigurer, bronzefigurer mm. Genstandene findes på hylder, som man kan se på lidt afstand (flere af de ægyptiske ting kommer man dog ret tæt på), og udvalgte genstande vil blive taget frem og arbejdet med. Hvis og når jeg kan sige noget nærmere om, hvornår der evt. arbejdes på de ægyptiske genstande, vil det blive meddelt her.

Se også mere om udstillingen og en lille video med konservator Rikke Bjarnhoff, som fortæller om den: Din for evigt ?

Reklamer