I sidste nummer af Al-Ahram Weekly har Jill Kamil skrevet en artikel om de ting, der foregår i Luxor med udgravningen af Sfinks-alléen og den heraf følgende nedrivning af de huse mm., som ligger i vejen, flisebelægningen foran Karnak, udvidelse af Nilpromenaden osv. Det er et godt overblik, som desværre konkluderer, at når først processen er i gang og beslutningerne taget på højere sted, er der ikke meget at gøre. Og det hele i turismens hellige navn – hvor de fleste turister dog begræder mange af de hårdhændede tiltag, som skridt for skridt fjerner Luxors charme og sjæl. For ikke at tale om, hvordan det går ud over de mennesker, der f.eks. boede der, hvor Sfinks-alléen udgraves.

Sfinks-allé
Endnu et af Elsebeths billeder af Sfinks-alléen fra marts 2007.

Reklamer