Nyt link nedenfor til Al-Ahram Weekly tilføjet 23.11.08

Zahi Hawass har netop meddelt, at de har fundet en ny dronningepyramide ved Tetis Pyramide i Sakkara.

Ny dronningepyramide1

Teti var den første konge i 6. dynasti, og Hawass mener, at pyramiden tilhører dronning Sesheshet, der var mor til Teti. Pyramider tilhørende Tetis to dronninger kendes allerede. Den nye pyramide er bevaret i 5 meters højde og menes oprindeligt at have været 14m høj. Siderne er 22m, og pyramiden var dækket med fine hvide Tura kalksten.

Ny dronningepyramide2

Læs mere:
Hawass’ hjemmeside Guardians
tiscaly/Reuters
CNN med billede af Hawass ved udgravningerne
CNN med video fra udgravningerne
Italienske la Republica med 14 billeder fra udgravningerne
Yahoo News også med video
USA Today
Al-Ahram Weekly (tilføjet 23.11.08)

Reklamer