I oktober 2008 var en gruppe fra Dansk Ægyptologisk Selskab i Ægypten med Lise Manniche. Turen koncentrerede sig om Siwa Oasen og det nordlige Ægypten med bl.a. besøg i Memphis, Alexandria, Tanis og Bubastis. En af dagene tog de også fra Cairo ud til Fayum, og Ruth og Kurt har været så venlige at give mig nogle billeder der fra. Der er mange spændende steder at besøge i Fayum, og DÆS-rejsen i marts 2007 gik også bl.a. til Fayum, så nogle af billederne nedenfor er fra 2007.

mapfayum
De forskellige steder, der nævnes i teksten, kan ses på dette kort

Karanis, eller Kom Aushim, som det også kaldes, i det nord-østlige hjørne af Fayum har Willeke Wendrich fra UCLA en feltskole for amerikanske og ægyptiske studerende, hvor de lærer de forskellige  ærkæologiske teknikker og får praktisk erfaring. DÆS-rejsen 2008 besøgte dem:

Karanis udgr.2008

Flere af de studerende har blogget om deres oplevelser og erfaringer:
http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=100297

http://www.magazine.ucla.edu/summerdigs/?cat=125

Karanis
I Karanis ses ruinerne af en ptolemæisk/romersk by med bl.a. to templer.

Tidligere har Willeke Wendrick gravet vest for Karanis, hvor Caton-Thompson i sin tid fandt den forhistoriske såkaldte Fayum A-kultur ved Kom W og K. Jeg har tidligere skrevet om dette her på bloggen.

I 2007 var vi også nord for Qarun-Søen i Fayum og besøgte både Qasr el-Sagha og Dimai. I Qasr el-Sagha ses et tempel fra Mellemste Rige med syv nicher. Det vides ikke, hvem det var bestemt for, da der ikke er nogen indskrifter eller relieffer.

Qasr el-Sagha
Qasr el-Sagha

Qasr el-Sagha plan

Plan over Qasr el-Sagha med de syv nicher.

I Dimai er der også meget velbevarede ruiner af en ptolemæisk by, som ligger meget malerisk.

Dimai
Dimai (kan også staves Dimeh)

I det sydlige hjørne af Fayum ligger Medinet Madi, som DÆS-rejsen i 2008 besøgte. Her lå oprindeligt et lille tempel i Mellemste Rige fra Amenemhet III’s tid for slangegudinden Renenutet og krokodilleguden Sobek. Templet blev udvidet i Ptolemæisk tid, hvor Sobek-kulten var meget populær, og krokodiller, babykrokodiller og krokodilleæg balsameredes og ofredes til templet.

Medinet Madi
Medinet Madi fra Ptolemæisk tid, hvor en sfinksallé førte op til templet.

Den inderste del af templet er fra Mellemste Rige.

Renenutet
Renenutet fra Mellemste Rige

Amenemhet og Sobek
Amenemhet III og Sobek

Medinet Madi rekonstr.
Dieter Arnolds rekonstruktion af Medinet Madi-templet fra Mellemste Rige.

I Mellemste Rige og især under Amenemhet III blev Fayum-området drænet og større arealer kunne opdyrkes. Flere flyttede hertil, templer, som Qasr el-Sagha og Medinet Madi, byggedes, og to konger, Sesostris II og Amenemhet III, valgte at blive begravet her i henholdsvis Illahun og Hawara. I Biahmu er der også rester fra perioden, da to store sokler er bevaret, hvor der har været siddende kolossalstatuer af Amenemhet III. DÆS-rejsen i 2008 besøgte disse.

Biahmu
Biahmu

Biahmu Arnold-rekonstr.
Dieter Arnold har rekonstrueret Biahmu således.

I Ptolemæisk tid var der igen fokus på Fayum, som vi også har set med byerne Dimai og Karanis samt tempeludvidelsen i Medinet Madi. Et andet tempel fra perioden er Qasr Qarun i det syd-vestlige hjørne af Fayum, hvor vi var i 2007.

Qasr Qarun
Qasr Qarun 2007 med Kurt, som har taget flere af de andre billeder.

Læs mere om Fayum på Egyptian Monuments (tidligere EgyptSites) og TourEgypt

Endnu engang mange tak til Ruth og Kurt!

Ved en senere lejlighed kommer et indlæg om Memphis.

Reklamer