En artikel i Al-Ahram Weekly opsummerer, hvad der er sket i Ægypten i løbet af 2008. Bl.a. om  ‘site management’ i Giza og Luxor, kig ned til Kheops’ anden båd, den nye dronningepyramide i  Sakkara, og hvad der er kommet frem foran Karnak-templet samt meget mere.

John og Birgitte Yardy har sendt mig mange flere billeder fra deres juleferie i Luxor. Her kommer først nogle fra Karnak og dernæst fra Cornichen samt New Winter Palace og et fra Qurna på Vestbredden. Teksten er Johns med et par tilføjelser. Mange tak!

rimg0855
Bygningen til det nye visitor-center ved Karnak er færdigt, men ikke åbnet d. 17/12. Om Suzanne Mubarak har klippet snoren over ved sit besøg i Luxor et par dag senere vides ikke. Gæsterne skal ledes igennem centeret og derfra ud til den store flisebelagte plads foran templet.

rimg0923
Alle stole i badeanlæggets to rundkredse er nu restaurerede.

rimg0918
Blik mod nord, hvor udgravning af kajanlægget foran 1. pylon er i fuld sving og nærmer sig badanlægget. Nogle trapper er netop blevet gravet frem og modsvarer trappen mod syd, som tidligere er blotlagt, se næste billede.

rimg0922
Trappen mod syd, nævnt ovenfor.

rimg0867
Blik mod syd, med ramperne og kongebroen foran den lille moské, som nu svæver helt frit på sin blotlagte fundament.

rimg0877
Et kanalkompleks kan nu ses bag, ved siden af og foran sfinksalléen foran Karnak-templets sydlig række.

rimg0868
Et billede mere af ovennævnte kanalkompleks.

rimg0873
Kanalen ved siden af en af sfinkserne.

rimg0874
Kanalen fortsætter foran sfinksalléen.

rimg0915
Sidste ny fund fra Karnak Nord: er et par blokke, som vi fik lov til at fotografere sammen med den officielle fotograf.

rimg0916
Kartouchen er fra ptolemæisk tid (Ptolemæus I?)

Som nævnt tidligere er der kommet fine nye skilte inde i Karnak-templet. Her er nogle eksempler:

rimg0882
I den 1. gård mellem 1. og 2. pylon. Skiltene viser placeringen i templet og hvem der har bygget hvad. Teksterne er på fransk, arabisk og engelsk.

rimg0883
Nærbillede af skiltet i 1. gård.

rimg0888
Man får også historien om byggeriet og de senere udgravninger og restaureringer, som det ses her fra 3. pylon.

rimg0892
Planer og snit tydeliggør de enkelte dele. Her fra Hatshepsuts nordlige obelisk med Tuthmosis III’s mur omkring.

rimg0902
Og til sidst et eksempel fra Cachette-gården, der også viser nogle af de statuefund, som blev gjort der.

Som bekendt er der store forandringer i gang ved Cornichen langs Nilen. Det går bl.a. ud over Chicago House og haven foran Luxor Museum:

rimg0927
Cornichen gøres bredere, der rives bygninger ned og bygges mur.

rimg0928
Chicago House mister en del af sit forhave, til gengæld sættes en mur op.

rimg0938
Hospitalet får også en mur, desværre for patienterne er trappen nu fjernet.

rimg0939
Vejen mellem hospitalet og naboejendommen (Luxor Museum) er gjort bredere. Det ser ud som om museet kun mister  sit fortov, da et havehegn nu flugter med hospitalets nye mur.

rimg0798
Så meget var der tilbage af New Winter Palace, da vi ankom til Luxor.

rimg0793
Bygningen (NWP) skulle pilles ned ved håndkraft indtil en højde, hvor maskinerne kunne komme til. Akrobatikken skyldes, at armeringsjernet skulle genbruges.

rimg0953
Inden julaften var NWP kun en bunke murbrokker gemt bag kulisserne.

Og det sidste billede er fra Vestbredden:

rimg1082_edited
Der køres stadig murbrokker fra Qurna.

Reklamer