Som nævnt tidligere startede jeg i mandags på Glyptoteket i et 3-årigt projekt, der kort sagt handler om at få styr på de genstande, som kommer fra Flinders Petries udgravninger. Derudover er der genstande, som ikke direkte blev udgravet af Petrie, men som bl.a. stammer fra Egypt Exploration Societys udgravninger.

1147

ÆIN 1147. Del af granitsøjle fra Ptahtemplet i Memphis, udgravet af Petrie i 1910. Ramses II ofrer til Ptah. Højde 83 cm; diameter 63 cm. M. Jørgensen, Ægypten II (1998), nr. 79.

Den første uge på Glyptoteket gik med at skabe et overblik og begynde at registrere genstandene i en database. Dvs. også først tænke over, hvilke oplysninger, der skal med om de enkelte genstande, og hvordan databasen skal bygges op. Den skal siden danne grundlag for en mere grundig undersøgelse og beskrivelse af de forskellige steder, udgravninger og fundomstændigheder.

 16051

ÆIN 1505. Spillebrik i form a løve fra Abydos, tombs of the Courtiers, udgravet af Petrie 1921-22. Længde 8,5 cm. M. Jørgensen, Ægypten I (1996), nr. 2.

Glyptoteket har udgravede genstande fra især Petries udgravninger fra 16 forskellige steder: 
Memphis, Sakkara, Medum, Fayum, Sedment, Lahun, Harageh, Hawara, El Gerzeh, Tarkhan, Riqqeh, Abydos, Amarna, Armant samt Meroë og Kawa i Nubien. Der er tale om i alt 452 genstande, som spænder fra store statuer og arkitekturdele til bl.a. små relieffragmenter og krukker. 

1241

ÆIN 1241. Kande fra Medum, importeret fra Syrien, udgravet 1910 af Petrie. Den kan dateres til sent i Gamle Rige i Ægypten og Tidlig Bronzealder III i Syrien. Den er ikke publiceret, og jeg vil undersøge den nærmere.

Digital Egypt har en liste over Petries udgravninger med et tilhørende kort over Ægypten, der viser, hvor stederne ligger. I flere tilfælde er også opført lister over de steder, som fundene fra de forskellige steder blev fordelt til. Ikke i alle tilfælde er ‘Copenhagen’ anført, og når det er, kan det også være Nationalmuseet.

Mere om Petrie-projektet vil følge her, og på en DÆS-klubaften i København d. 16. april vil jeg også fortælle om det.

Reklamer