Flere interessante maleri- og relieffragmenter fra Petries udgravninger befinder sig på Glyptotekets magasin. De kommer bl.a. fra Medum, Illahun og Hawara. Nogle af de genstande, som Petrie skaffede til museet, stammer dog ikke direkte fra hans udgravninger. De er indført i protokollen som f.eks. ‘udbytte fra Flinders Petrie 1911’ uden nærmere angivelse af fundsted. Dette gælder bl.a. to bemalede vægfragmenter, som vi i sidste uge kom frem til sandsynligvis stammer fra en af mastabaerne i Medum (ligesom de berømte Medumgæs fra Nefermaat og Itets mastaba).

Mulig Nefermaat detalje
Nærbillede af del af de to bemalede vægfragmenter på Glyptoteket. Det kan sammenlignes med et fragment fra Nefermaats mastaba i Boston:

Nefermaat detalje Boston

Glyptoteket har i forvejen nogle af de berømte såkaldte pastarelieffer (eller pastamosaikker) fra Medum. Dvs. relieffer som er lavet ved at figurer og hieroglyffer er udhulet i kalkstenen og ifyldt en slags farvet masse (pasta). Meget af fyldet er siden faldet ud, og denne teknik blev ikke siden anvendt.

Itet pastarelief
Pastarelief fra Itets offerniche i Medum (M. Jørgensen, Ægypten I, nr. 6).

Petrie fjernede relieffer og malerier fra bl.a. Nefermaat og Ites mastaba i Medum, da de på hans tid var i hastigt forfald. De blev derefter fordelt mellem Cairo og bl.a. København og Boston.

Nefermaat plan Klik for større plan

På en plan over Nefermaat og Itets mastaba ses de forskellige byggefaser med henholdsvis stennicher (med pastarelief) og tilføjede nicher af soltørrede lersten (med malerier).

Bemalede relieffer kommer fra pyramidetemplet ved Sesostris II’s pyramide i Illahun:

Illahunrelief

Fragmenter af bemalet relief kommer også fra Amenemhet III’s pyramideanlæg i Hawara, som Herodot i sin tid fik fortalt havde været en labyrint.

Krokodillehieroglyf Hawara
Fragment fra Amenemhet III’s pyramideanlæg i Hawara.

Fra dette område er i forvejen udstillet et naos med to konger, som kan ses for enden af trappen ned til rummet med mumiekister.

Amenemhet III Hawara
Naos fra Hawara. Muligvis Amenemhet III begge to eller evt. Amenemhet og hans far? (M. Jørgensen, Ægypten I, nr. 69)

De har flere fragmenter i London på Petrie Museet, som svarer til Glyptotekets fra Illahun og Hawara.

For nogle relieffer og et andet naos fra Glyptoteket, som skal med på udstilling på Louvre, se Glyptotekets blog.

Reklamer