John Yardy har sendt mig et billede af granit ved Mykerinos’ Pyramide i Giza og tilhørende tekst:

På side 103 i Palle Nielsens “Pyramider og gravkamre ved Giza” er bogens forfatter fotograferet ved siden af nogle granitblokke på Mykerinos-pyramidens sydside, som skulle have været delt langs en tilhugget rille. Der findes i dag også sådanne granitblokke med riller ved pyramidens nordvestlige hjørne, se billedet nedenfor. Spørgsmålet er, hvem der har tilhugget disse riller og til hvilket formål?

mykerinos-granit-john_yardy

Der er en del beviser for, at pyramidens nederste lag granitdæksten manglede at blive færdiggjort, men forklaringen på de sten med riller, der venter på at blev færdighugget, findes sandsynligvis fra en tid ikke så fjernt fra vor egne.
Cairo har haft stor byggeaktivitet gennem flere århundrede, hvor granit har været et eftertragtet byggemateriale. Det var nærliggende at hente granitten ved Giza, hvor en tilgængelig forsyning af granitblokke let kunne fjernes fra Mykererinos-pyramidens yde. Af praktiske årsager var det hensigtsmæssig at tilpasse blokkerne de færdige mål inden transport til byggepladsen. Både i faraoniske og moderne tider kunne den tilhuggede rille fyldes med en eddikesyreholdig væske, som, når den blev antændt, flækkede blokken i to langs den tilhuggede rille.

Tak til John for billede og tekst!

Mykerinos rekonstruktion
Her ses en rekonstruktion af Mykerinos’ Pyramide med røde granitdæksten på de nederste lag.

Reklamer