Billeder og tekst fra John og Gitte Yardy, som holdt påskeferie i Luxor:

Karnak Visitors Center
Fig. 1

Karnak Visitors Centre (Fig. 1) er nu taget i brug.

Fig. 2
Fig. 2

Midt i den lyse og venlige sal er der opstillet en model af tempelkomplekset (Fig. 2).

Fig. 3
Fig. 3

Foran 1. pylon er kajen ikke færdig udgravet, da der er fundet rester af bygninger ovenpå (Fig. 3). 
  
Fig. 4
Fig. 4

Om aftenen d. 4 april overværede vi sæsonens sidste foredrag på Mummification Museum, hvor Dr. Ray Johnson, leder af Chicago House, fortalte os om deres arbejde i Medinet Habu og Luxor-templet. Han fortalte bl.a. om den delikate restaurering af de romerske vægmalerier (Fig. 4) og Khonsus bark på templets østlige mur. Et stor antal “løse blokke” fra templet blev anvendt som fyld, da Nilpromeneaden blev etableret i sin tid. Ray Johnson regner dog med, at en del fragmenter fra netop Khonsus bark vil dukke op, når Nilpromenaden bygges om.

Fig. 4
Fig. 5

Apropos denne ombygning, så har Chicago House  mistet en del af sin forhave i bytte for en ny havemur (Fig. 5).

Fig. 6
Fig. 6 

Alle nuværende løse blokke ved Luxor templet er nu ryddet op, og der er etableret, som Ray Johnson kaldte det, en “sandstone walkway” med skilte og forklaringer (Fig. 6).

Fig. 7
Fig. 7 

Blandt de udstillede blokke findes der en del talatat fra Karnak, som blev genbrugt i Luxor templet (Fig. 7).

Fig. 8
Fig. 8 

I Kongernes Dal er udgravningsarbejdet nu indstillet bortset fra nogle aktiviteter til højre for Ramses II’s grav (Fig. 8).

Fig. 9
Fig. 9 

Fig. 10
Fig. 10 

Den centrale udgravning er ved at blive dækket til (Fig. 9), og der er lagt et stålgitter tværs over hullet, som formodes at være bundrammen til en fodgængerbro (Fig. 10).

Fig. 11
Fig. 11

Den udgravede kløft op til Merenptahs grav menes nu at være en udvandingskanal (Fig. 11), som løber ned til det tilhuggede område, der menes at være basinet hvor “the tears of gods” blev opsamlet (Fig. 12), som omtales på et ostrakon fundet i Kongernes Dal.

Fig. 12
Fig. 12

Mange tak til John og Gitte for billeder og tekst!

Jane Akshar var også til Ray Johnsons foredrag og har skrevet et referat på sin blog Luxor News.

Se artikel i National Geographic om de nyeste resultater fra Kongernes Dal.
Og en i Al-Ahram Weekly.

Reklamer