Lahun, eller Illahun med den arabiske bestemte artikel, var et af de tidligste steder, Petrie udgravede: 1889-90 og igen i 1911, 1914 og 1920. Her i Fayum-området var han samtidig i gang med at grave i Hawara og Gurob, som er omtalt i tidligere indlæg. Nær Sesostris II’s pyramide fandt han byen, som han døbte Kahun, da han mødte en gammel mand, der fortalte ham, at stedet hed sådan. Hele området med Sesostris II’s pyramide benævnte Petrie først Illahun og siden Lahun, som det i dag også oftest kaldes uden den arabiske bestemte artikel ‘il’.

Lahun1Sesostris II var den første konge i 12. dynasti, som byggede det meste af sin pyramide af soltørrede lersten. Der var dog et indre skelet af kalksten og naturligvis dæksten af kalksten, så den oprindeligt lignede en normal fin hvid pyramide.

ÆIN 1542_Lahun_small

Øst for pyramiden var der rester af et pyramidetempel (Mark Lehner kalder det et ‘indgangskapel’), hvor Petrie fandt flere fragmenter af bemalet kalkstensrelief. Tre fragmenter kom til Glyptoteket i 1920. På billedet ses et af dem fra den øvre del af en væg med en såkaldt khekerfrise øverst med et stribet bånd under og  under dette en stjernehimmel og rester af en tekst.

Flere fragmenter fra pyramidetemplet og fra templet ved dronningepyramiden (eller er det en satelitpyramide?) findes på Petrie Museet i London (se Digital Egypt, også link nederst) og i Philadelphia.

Lahun uræus

I kongens gravkammer fandtes en gulduræus med indlagte halvædelsten og fajance.

Petrie var længe om at finde indgangen til pyramiden, da den ikke var i nordsiden, som ved tidligere pyramider. I stedet var der en skakt udenfor pyramiden på sydsiden, som førte ind under pyramiden med en gang omkring gravkammeret. Andre skakter førte ned til gravkamre udenfor pyramiden tilhørende dronninger og prinsesser. Her blev der gjort fine smykkefund i Sesostris II’s datter Sit-Hathor-Yunits grav.

I 1990’erne gravede Royal Ontario Museum med Nicolas Millet igen i byen Kahun og lidt ved pyramiden. Der er desværre ikke publiceret noget fra disse udgravninger, men der står lidt om deres resultater på siden Virtual Kahun (også link nedenfor).

De nyeste undersøgelser indbefatter et ungarsk survey i samarbejde med Supreme Council of Antiquities i Ægypten og Petrie Museum. Med det, de kalder et geoarkæologisk feltarbejde, ønsker de at skabe et samlet overblik over området. Læs mere:  Ungarsk Lahun-survey

Petrie trappe

Petries tegning af trappen op til Kahuns ‘Akropolis’, som er et højereliggende område på størrelse med de store villaer i Kahun. Oppe på ‘Akropolis’ er der rester af endnu en villa, som kan have været til stedets ‘borgmester’.

Det ungarske Lahun-survey gør bl.a. opmærksom på, at området ved det såkaldte ‘Akropolis’ har lidt meget de seneste ti år.
Trappe 1996Trappen op til ‘Akropolis’ fotograferet 1996.

Trappe 2007Trappen op til ‘Akropolis’ fotograferet i 2007.

Ægypterne har i den seneste sæson haft udgravninger i gang i området, hvor der findes grave fra forskellige perioder, bl.a. også det Mellemste Rige. De har fundet flere nye grave og desuden grave fra Arkaisk tid, som i pressemeddelelserne blev omtalt som en ny opdagelse. Petrie fandt dog også grave fra denne periode i den såkaldte Baskatib gravplads (se Digital Egypt).

Læs den ægyptiske pressemeddelelse på Hawass’ hjemmeside og mere om grave fra 2. dynasti hos Reuter.

Stephen Quirke har skrevet en lille bog om Lahun i serien Egyptian Sites fra forlaget Golden House ‘Lahun: A Town in Egypt 1800 BC, and the History of Its Landcape’ (2005). Hos amazon.co.uk har de pt. (26.08.09) to tilbage til £12.74, men der skulle være flere på vej. Hos Oxbow koster den £14.99.

Læs mere hos:
Virtual Kahun
Digital Egypt om Lahun
egyptian monuments (tidl. EgyptSites)

Tidligere indlæg:
Medinet Gurob (med kort)
Fayum
Petrie Projektet 3 (med et andet fragment fra pyramidetemplet)

Reklamer