Al-Ahram WeeklyI det sidste Al-Ahram Weekly On-line var der to artikler af interesse, og en tredje fra forrige nummer bør også nævnes.

Nevine El-Aref skriver om de nye tiltag i Luxor:
It just gets better and better

Hun nævner bl.a., at Hawass på sit nylige besøg i Luxor inspicerede den mur, som er planlagt til at indhegne alle monumenterne på Vestbredden og forhindre nye bebyggelser på området. Hvordan det kommer til at blive, må tiden vise.

Hun nævner også Carters Hus, der skal åbne som museum. I de første rapporter lød det, som om det åbnede i forbindelse med Hawass’ besøg, men det lader til først at være til november ifølge andre kilder.

En anden artikel af Nevine El-Aref handler om Giza: Happy clappy day

Her skriver hun om Abdel-Halim Noureddin, professor på Cairo Universitet, der har erklæret, at byggeriet af Kheopspyramiden blev påbegyndt d. 23. august 2470 f.Kr. Denne teori baseres på astronomiske beregninger af, hvornår Sothis (Sirius) stod op i forbindelse med den årlige oversvømmelse. Det er en gammel idé, at pyramidebyggeriet fortrinsvis foregik under oversvømmelsen, hvor bønderne ikke kunne dyrke jorden og i stedet skulle bygge pyramider. Om man på den måde virkelig kan beregne den nøjagtige startdato, er naturligvis en anden sag.

I sidste nummer af Al-Ahram Weekly skrev Jill Kamil om Nefertiti i Berlin: Queen of Egypt’s heart.

Hun gav et resumé af diskussionerne om at udlåne hende til åbningen af Grand Egyptian Museum i Giza, og om hun i virkeligheden er en forfalskning. Jill Kamil mener selv, at Nefertiti er ægte og håber, hun kommer til Ægypten på lån, selvom hun ikke anser det som sandsynligt.

Reklamer