Det er lige lykkedes mig at komme på nettet her på min balkon i Minia i Mellemægypten. På DÆS-rejsen var vi i går i Amarna, hvor Barry Kemp viste os rundt i den sydlige og centrale del af byen. Vi har støttet Amarna Trust og dermed udgravningerne i Amarna.

Arbejderlandsbyen i Amarna med Kemp

Vi besøgte bl.a. Arbejderlandsbyen, som det ses på dette billede. Da det ikke er et af de steder, man normalt kan besøge i Amarna, fik vi en særtilladelse af SCA og Zahi Hawass. For at komme derud måtte vi op på et lad bag en traktor, hvor der blev stillet stole op. De stod heldigvis så tæt, at vi ikke væltede.

Mere om vores spændende rejse vil følge!

Reklamer