På vores anden dag i Minia gik turen først til Tehna på den anden side af Nilen, dvs. på østsiden, kun lidt nord for Minia. Her findes klippegrave fra Gamle Riges 5. dynasti, som først blev opdaget i 1853 af den tyske ægyptolog Heinrich Brugsch.

Fraser Tombs

Gravene kaldes Fraser Tombs og er hugget ud i klippen med facader, så de ligner mastabaer. De er opkaldt efter englænderen George Willoughby Fraser, der var den første til at beskrive gravene i en artikel i 1902.

Fraser Tombs 2

Klippen er mange steder brudt sammen og dele af gravene dermed ødelagt.

Fraser Tombs 3

De bedst bevarede grave er aflåste, men stedet er åbent for turister, så der låses op, når der kommer besøg. Det lader dog ikke til, at særlig mange finder vej, selvom gravene ligger så tæt på Minia.

Fraser Tombs 4

I gravene er der udhugget statuer af gravherren og hans familie. Her ses Neka-ankh og hustru med et barn på hver side af deres ben og en offerliste på væggen.

Fraser Tombs 5

Her er de lidt tættere på, så man bedre kan se børnene med pegefinger i munden.

Fraser Tombs 6

I den anden ende af Neka-ankhs grav er flere stående statuer udhugget. Han var hovmester på det kongelige gods og Hathorpræst. Det samme gjalt en anden Neka-ankh i en anden af de mere velbevarede grave.

Fraser Tombs 7

Skindøre var også en vigtig del af gravene.

Vores lokale guide Ahmed og Saleh.

Tehna el Gebel

Endnu lidt længere mod nord lå Tehna el Gebel, som var en del af samme sted, der i græsk-romersk tid hed Akoris.

Tehna el Gebel 2

Det første tempel, vi kom frem til, var et klippetempel til Amon, med en hal med otte søjler foran. Det oprindelige tempel går tilbage til Ny Rige, men de fleste rester er fra den romerske kejser Neros tid.

Tehna el Gebel 3

Lige syd for Amons tempel fandtes et andet klippetempel med fire hathorpiller. Det hørte til ptolemæisk tid og var til ære for Sobek. Både dette tempel og det førstnævnte var oprindeligt klippegrave.

Tehna el Gebel 3

Endnu lidt længere rundt om klippen og i et højere nivea lå et romersk kapel.

Tehna el Gebel

Ligesom ved Fraser gravene var det tydeligt, at området også havde været anvendt som kalkstensbrud, og flere grave og kapeller var dermed ødelagt.

Tehna el Gebel 5

Overalt omkring og nedenfor klipperne var der ruiner af selve byen Akoris fra romersk tid.

Tehna el Gebel

Og flere grave, kapeller og by …

Castor, Pollux og Diana

Samt en klippestele med tvillingerne Castor og Pollux sammen med Diana.

Minia Museum

Vi måtte løsrive os fra Tehna og omegn og kørte tilbage til Minia over broen til vestbredden for at komme til Hermopolis syd for Minia. På vejen kørte vi forbi det nye museum i Minia, som især skal indeholde fund fra Amarna og andre steder i Mellemægypten.

Thot-bavian

Hermopolis er Thots by (Hermes = Thot), og ved et Open Air museum ses to af oprindeligt fire store Thot-bavianer fra Amenhotep III’s tid. Den ene er næsten komplet med visse restaureringer. Byen kaldes også el-Ashmunein, som er det arabiske navn og betyder ‘De otte (guders) By’ pga. stedets 8-gudekreds: Nun og Naunet; Heh og Haunet; Kuk og Kauket; Amon og Amaunet.

Hermopolis 2

Blandt de tilgroede ruiner i Hermopolis findes resterne af et tempel til Amon og Thot fra 19. dynasti bygget af Ramses II, Merenptah og Seti II. Sidstnævnte ses  her på indersiden af  pylonen med offer til Amon, og på den modsatte side står kongen foran Thot.

Hermopolis kirke

En kristen basilika er rekonstrueret.

Ramses II Hermopolis

To store statuer af Ramses II hørte til et andet tempel bygget af denne konge.

Hermopolis tempel

Nær de to statuer af Ramses ses resterne af et tempel, som tidligere stod i vand. Overalt i det store ruinområde er vandstanden nu blevet sænket, men det hvide saltudtræk er tydeligt på flere af monumenterne.

Petosiris

Efter Hermopolis fortsatte vi til det nærliggende Tuna el Gebel med Petosiris’ tempellignende grav fra tidlig ptolemæisk tid ca. 300 f.kr.

Petosiris dekoration

Inde i det tempellignende kapel er det forbudt at fotografere de fine relieffer med bl.a. høstscener i oldægyptisk stil blandet med den nyere græske stil.

Hermopolis Isidora

Et andet mindre gravkapel nær Isidoras grav, hvor hendes mumie udstilles i en glaskiste.

Gallerier

Under jorden er der flere gallerier med grave til mumificerede bavianer og ibisfugle til ære for Thot.

Grænsestele

På vestbredden overfor Amarna findes tre grænsesteler, og den ene, Grænsestele A, ligger på vejen til Tuna el Gebel. Opgangen er næsten sandet helt til.

Foto!

Grænsestelen beskyttes med glas, hvilket gør det meget svært at fotografere den. Vha. skygge fra Jørgens panamahat var det dog værd at forsøge …

Stele

Resultatet – også med lidt hjælp af Photoshop – viser Akhenaton og Nerfertiti med de to ældste døtre ved et offerbord med stabler af brød.

På to af Amarnablokkene i Akhmim (Dag 2) var der et tilsvarende motiv, som nærmest lignede en fuglevinge, men nu gav det mere mening som stabler af brød med Atons stråler:

Akhmim

Fraser Tombs beskrives hos tysk Rejse-Wikipedia

tysk Rejse-Wikipedia er der også en god artikel om Tehna el Gebel med mange billeder.
Tehna el Gebel Egyptian Monuments

Hermopolis TourEgypt 
Hermopolis Egyptian Monuments 

Tuna el Gebel TourEgypt 
Tuna el Gebel Egyptian Monuments

Amarna grænsesteler fra Amarna Project

Som I måske har bemærket, har jeg lavet en særlig kategori ‘DÆS-rejse 2009’, så det siden bliver let at finde alle dagene samlet. De kommer, som sagt, lidt efter lidt, og ind imellem kommer også andre nyheder mm. Birgitte har i mellemtiden lagt sin dagbog fra hele rejsen på sin hjemmeside.

 

Reklamer