Mens vi var i Ægypten, sendte John Lund fra Antiksamlingen på Nationalmuseet mig dette billede fra en begravelses-forretning i Heidelberg. Det var ved at forsvinde i bunkerne, men her er det. Det må være en meget Ægypten-interesseret bedemand!

Heidelberg JL

Det hænger muligvis sammen med, at Heidelberg har en lang tradition for ægyptologi på universitetet, hvor i øvrigt flere prominente ægyptologer har været tilknyttet. Mest kendt er nok den tidligere leder af instituttet, professor Jan Assmann, der bl.a. også startede et projekt vedr. Rammesside-grave i Theben. Da Assmann gik på pension afløstes han af Joachim Quack, som i mange år kom til København for at arbejde med vores samling af demotiske papyri. I øjeblikket er Harco Willems, som også tidligere har slået sine folder i København, gæsteprofessor i Heidelberg.

Det kan også nævnes, at Det Tyske Institut i Cairo (DAIK), bl.a. gennem Assmanns Theben-projekt har været tæt knyttet til instituttet i Heidelberg. Den tidligere direktør Rainer Stadelmann kom der fra ligesom den nuværende videnskablige direktør Daniel Polz. Stephan Seidlmayer, som nu er direktør for DAI i Cairo har også studeret  i Heidelberg, og det samme gælder den nyudnævnte direktør for det Ægyptiske Museum/Neues Museum i Berlin, Friederike Seyfried, der tidligere bl.a. arbejdede med Assmann i Theben.

Reklamer