Kharga map Klik for større kort over Kharga (fra Tour Egypt)

Efter en nat i Kharga by var vi klar til at se nærmere på denne oase, hvor flere romerske forter og templer ventede på os.Kharga 1

Mit første billede blev dog udsigten fra hotellet: en typisk ‘oase-landsby’ bygget af lersten. Sikkert ikke så meget anderledes end i oldtidens Ægypten.

Dush

Vi startede med at køre 120 km mod syd til Dush, også kaldet Qasr Dush, da ‘qasr’ betyder fort på arabisk. Dette sted var af stor strategisk betydning i romertiden i forbindelse med karavaneruterne mod syd.

Dush 2

Efter at have klatret rundt i bjergene i Mellemægypten i nogle dage var det igen tid til ørkenvandring. Oasekanten ses tydeligt i baggrunden, da vi som nævnt (Dag 6) nu er nede i en depression.

Dush 3

Templet i Dush har mure af lersten og bl.a. porte, søjler og gulv af kalksten. To porte og to åbne gårde leder frem til selve sanktuaret.

Dush 8

Templet er opført af de romerske kejsere Domitian (81-96), Hadrian (117-138) og Antonius Pius (138-161) til ære for Osiris-Serapis og Isis.

Dush treasure I 1989 fandt de franske arkæologer (IFAO), som arbejdede her, en skat, der i dag er udstillet på Cairo Museet. Skatten bestod bl.a. af dette diadem med Serapis.

Dush 7

Det var muligt at komme op og se ned over templet og fortet.

Dush fort

Vi gik også rundt om selve fortet, før vi forlod Dush og kørte mod nord igen.

Qasr el-Ghuweita

Næste stop var Qasr el-Zayyan, som lå meget nær vejen, syd for Kharga by.

Qasr el-G.

Templet blev opført i Ptolemæisk tid og udvidet under den romerske kejser Antonius Pius.

Amon

Amon-Ra blev tilbedt her.

Khnum

Foruden en form for Khnum.

Qasr el Ghueita

Qasr el Ghuweita nær Qasr el-Zayyan var næste stop – her lå fort og tempel igen på et højdedrag med udsigt.

Varm!

Det var efterhånden godt op ad formiddagen, og en smule skygge var ikke af vejen!

Qaser el Ghuweita

Templet blev bygget af perserkongen Dareius I over et tidligere faraonisk tempel. Det blev udvidet i Ptolemæisk tid, og romerne byggede siden et fort omkring det.

Konge

Her er det en af de ptolemæiske konger.

Tempel

I Qasr el Ghuweita tilbedtes den thebanske triade Amon, Mut og Khons.

Fekri og Mohamed

Mens vi rendte rundt i ørkenen, fandt vores to chauffører Fekri og Mohamed også lidt skygge!

Museum

Tilbage i Kharga by, som i øvrigt også hedder Qasr Kharga, besøgte vi det lokale museum.

Museum

Her var det heldigvis tilladt at fotografere (uden blitz), og der var mange fine ting fra bl.a. de franske udgravninger i Qila el-Dabba og Ain Asil i Dakhla Oasen (se Dag 8).

Stele

Khentikas stele fra hans grav i Qila el-Dabba fra slutningen af 6. dynasti. Graven så vi Dag 8.

Nakkestøtte

Khentikas nakkestøtte.

Skrivetavler

Lertavler fra Ain Asil fra slutningen af 6. dynasti med hieratisk og de spidse benprene, som blev anvendt til at skrive med. På disse tavler kan man bl.a. læse navnene på guvernørerne i oasen, regnskaber, lister over varer leveret til paladset og breve. Der blev fundet i alt ca. 500 hele og især fragmentariske lertavler, hvoraf ca. 50 var breve, der er med til at fortælle om administrationen mellem de forskellige steder i oasen.

Bagawat

Efter en frokostpause så vi Bagawat med kristne gravkapeller, som også er nær ved Kharga by.

Exodus

Flere af kapellerne har malerier i lofterne som bl.a. dette kaldet Exodus-kapellet med faraos soldater.

Noah

Og Fredskapellet med Noahs Ark.

Bagawat

Hen på eftermiddagen var der trods alt efterhånden ved at falde lidt skygge mellem gravkapellerne.

Hibis renovering

Inden vi skulle tilbage til hotellet, måtte vi dog lige stoppe ved Hibis Templet, som er under renovering og derfor lukket.

Hibis

Det er det største tempel i oaserne, til ære for Amon-Ra, og med fine relieffer. Det er bygget af Dareius I og siden Nekhtanebo i 30. dynasti og Ptolemæus II.

Nadura

Da vi altså ikke kunne komme ind i Hibis Templet, tog vi lige et romersk fort/tempel mere: Nadura, som ligger nær Hibis og Kharga by. Her er der fine relieffer med kvindelige musikanter, men da de lå i skygge, bliver dette billede det sidste fra vores lange varme dag i Kharga.

TourEgypt om de forskellige steder i Kharga.
Egyptian Monuments med en liste over mange steder i oaserne, som man kan læse mere om.

Reklamer