I forbindelse med Dronningeudstillingen i Monaco skrev jeg om en kvartsitblok med relief fra Memphis. Louise havde fortalt mig, at den var med på Dronningeudstillingen, og siden så jeg den også i Monaco. Herefter kom den hjem igen og har stået på magasinet, men da det er et rigtig fint relief og et godt eksempel på fundene fra Flinders Petries udgravninger, er det nu udstillet.

Kronen med fjer og horn fra Hawara, der tidligere var udstillet som eksempel på et Petrie-fund, er nu hos konservatoren. Han har lovet at lave et aftryk af bunden, så jeg kan prøve om den virkelig hører til den Sobek, de har på Museum of Fine Arts i Boston. Samme sted har de som også tidligere nævnt et relief fra Memphis svarende til det, der nu  er udstillet.

Se det tidligere indlæg med bl.a. et kort over Memphis
Og Glyptotekets blog med et bedre billede

Jeg nævner også relieffet med Amenhotep og Sakhmet i min artikel i det seneste Papyrus, men det er ikke afbildet der, da det var med i Papyrus 28/1, s. 7 fig. 4.

Reklamer