BEMÆRK ændret tidspunkt til kl. 13. 15! (var tidligere 11.15)

Geoff Emberling, direktør for Oriental Institute Museum i Chicago, besøger København og holder et foredrag om sine udgravninger i Nubien:

Nomads and States in the Kingdom of Kush: Recent Excavation at the 4th Cataract, Northern Sudan

Foredraget finder sted d. 25/1, 2010, kl. 13.15, i lokale U3, Snorresgade 17-19, København S.

Geoff underviste i Nærorientalsk arkæologi på Carsten Niebuhr Instituttet tilbage i 1996-97, og han har tidligere bl.a. gravet i Tell Brak i Syrien. Efter han blev leder af Oriental Institute Museum i Chicago, har han vendt blikket mod syd, da Chicago havde planer for udgravninger i Sudan. Sammen med Bruce Williams leder han nu udgravninger ved 4. Katarakt, hvor der er flere projekter pga. bygningen af en ny dæmning Merowe Dam Project. De startede i 2006 med en undersøgelse af området og med egentlig udgravninger i 2007. Udgravningerne støttes af Packard Humanities Institute og National Geographic, og indtil videre har de bl.a. fundet mange kværnsten af gneiss og andre redskaber, som man formoder har forbindelse til udvindingen af guld.

 Det er Geoff i midten, fra: http://oihistory.blogspot.com/

To artikler omhandler Oriental Institutes udgravninger ved 4. Katarakt i Sudan:
Chicago Chronicle 
National Geographic

En kort beskrivelse af udgravningerne findes også på Oritental Instiutes hjemmeside (med kort) og om udgravningssæsonen i 2007.

På museet i Chicago har de netop åbnet en udstilling om James Henry Breadsted “Pioneers to the Past: American Archaeologists in the Middle East, 1919-1920”. Kataloget redigeret af Geoff Emberling kan hentes som pdf-fil . Læs mere om udstillingen. Louise skriver også om dette på sin Anubis blog.

Læs mere om Geoff Emberling

Reklamer