Nu er jeg i Philadelphia, men selvfølgelig kommer her først nogle billeder fra Oriental Institute Museum i Chicago.

Desværre var der for lidt tid i Chicago, men jeg nåede dog det, jeg skulle på Oriental Institute: holde foredrag om Petrie og de amerikanske samlinger, se på Petrie-fund fra magasinet og selve museet, hvor der også var flere Petrie-fund udstillet foruden særudstillingen om James Henry Breasted (tidligere omtalt – nederst).

Når man kommer til den ægyptiske samling, mødes man først af den store Tutankhamon-statue, som stammer fra hans dødetempel på Vestbredden i Theben. Både templet og statuen blev siden overtaget af Eje og Horemheb, men ansigtet er uden tvivl TAA.

I 1910 tog Petrie og hans medarbejdere de tilbageblevne relieffer og malerier fra de to vigtigste grave i Medum ned og bragte dem til Cairo. Dekorationen fra mændene Nefermaat og Rahoteps kapeller var bedst bevaret og forblev i Cairo. Dekorationen fra deres hustruer Atet og Nofrets kapeller kunne Petrie fordele mellem sine sponsorer. Oriental Institute fik et relief med fyld fra Atets kapel i Medum, som var det ydre nordlige panel ved siden af de to tilsvarende relieffer, som kom til Glyptoteket. Hvor Glyptotekets har meget af det oprindelige fyld tilbage, er Oriental Institutes, som det nok ses, meget rekonstrueret. Det kan man umiddelbart synes er for meget, men uden fyld ville relieffet ikke give samme mening. Nefermaat ses øverst og under ham sidder Atet med to af deres sønner og fire andre sønner står nederst.

Museet har også en del fund fra Petries udgravninger i Sedment som bl.a. denne model, der viser brødbagning, ølbrygning og slagtning. På magasinet så jeg også keramik fra Sedment, der ligesom modellerne stammer fra omkring slutningen af 1. Mellemtid.

Meget på museet skyldes Breasted, om i 1919 fik 5 millioner af Rockefeller til at indkøbe antikviteter i Mellemøsten. I Cairo købte han bl.a. en stor samling af tjenerfigurer fra Gamle Rige, der angiveligt stammer fra en og samme grav i Giza.

Den øvre del af en gudefigur fra Amenhotep IIIs tid af granodiorit, en stenart mellem granit og dorit, som A.III brugte til en hel del statuer.

I en montre var der flere fine ostraka, som dette hvor rollerne er byttet om. Andre montrer indeholdt genstande samlet efter tema som f.eks. musik og magi. I starten var der en pædagogisk montre med eksempler fra alle perioder fra Forhistorisk tid til Romersk tid.

Et gulvmaleri fra Maruaten i Amarna – Glyptoteket har to fra samme sted. De stammer alle fra Egypt Explorations Society’s udgravninger. Dette er igen en del restaureret.

Det glædede mig at se et hoved fra Medinet Habu, som svarer til Glyptotekets hoved fra Memphis, jvf. tidligere indlæg. Det er jo OI, der i mange år har arbejdet i Medinet Habu.

Hovedet er udstillet i den nubiske afdeling, hvor også den berømte røgelsesbrænder fra Qustul kan ses. Den viser tilsyneladende et meget tidligt billede af en farao i en båd med den hvide krone.

Udtillingen om James Henry Breasted tager udgangspunkt i hans rejse i 1919-20, der som kortet viser, gik fra Ægypten til Mesopotamien via Bombay i Indien.

Det var på denne rejse, Breasted indkøbte mange af museets genstande og foretog undersøgelser for fremtidige udgravninger. Det er en lille udstilling mest med gamle fotos og tekst. Der er dog også to montrer, som står på noget, der skal ligne de kasser, som antikviteter blev pakket i, før de blev sendt afsted . Til venstre ses genstande købt i Cairo, og de til højre blev købt i Paris. Udstillingen og kataloget diskuterer også forholdene på Breasteds tid

Kataloget til Breasted kan hentes som pdf-fil ligesom mange af Oriental Institutes udgivelser. Se linket ovenfor til det tidligere indlæg.

Reklamer