Efter Manchester tilbragte jeg en dag i Liverpool, hvor jeg besøgte World Museum og Garstang Collection på universitetet. World Museum blev udvidet og genåbnede i 2005, som det ser ud i dag.

World Museum er, som navnet siger, et museum med lidt af hvert. Foruden den ægyptiske samling og en græsk-romersk samling har de bl.a. også et akvarium, et bug house, et teater og et planetarium. Desuden kan man se en stor etnografisk samling fra Afrika, asien og Oceanien samt dinosaurer og fossiler.

Som nævnt tidligere flankerer to Sakhmetstatuer opgangen til den ægyptiske samling. Som det ses, tiltrækker museet mange skoleklasser og i weekenden sikkert familier med børn.

Gennem en pylon kommer man ind i den ægyptiske samling, men lige inden man går her igennem, findes en skærm, hvor samlingens kurator Ashley Cooke giver en introduktion.

Der er mange muligheder for at blive klogere på de gamle ægyptere, og genstandene suppleres af mange plancher og forklaringer sammen med mere interaktive tiltag.

F.eks. er her en tegning af Paheris gravvæg, hvor man ved at holde øret hen mod de røde indskrifter kan høre, hvad de siger.

‘Snakkevæggen’ er naturligvis populær. Overfor kan man se genstande relateret til dagliglivet.

Ved siden af er der en anden børnevenlig montre med dyremumier og dyrefigurer.

Samlingen indeholder mange småting som her sminke- og salvebeholdere sammen med andet, der illustrerer skønhedspleje.

Fin fajanceskål og glasbeholdere mm.

Lidt større væg- og statuefragmenter bliver sat i forbindelse med stenbrud og pyramidebyggeri. Granitstatuen er Ramses II fra Bubastis sammen med en gud.

Det, som egentlig bragte mig til Liverpool, var disse relieffer fra Apries palads i Memphis, da vi har et lignende fra samme portal på Glyptoteket fra Petries udgravninger. Jeg havde set et fotografi af relieffet med de rekonstruerede tegninger, hvor jeg havde syntes, at det så lidt voldsomt ud. I sammenhæng med resten af udstillingen, passer der i virkeligheden ganske godt.

En anden form for interaktiv udnyttelse af samlingen er som her, hvor figuren af en tjenerinde bliver levende med et billede af en (moderne) ægypter, som fortæller, hvordan det er at være tjenerinde i det gamle Ægypten, bl.a. hvor travlt hun har.

Graven er fra Mellemste Rige med kiste og modeller. Her er det selve tjenerinden, som fortæller sin historie, og noget af keramikken fra graven.

Særlig berømt er dette bælte, som havde en blækindskrift med Ramses IIIs navn og dateringen år 2, der nu er forsvundet. Det er 5,2 m langt.

Her er det farao, som fortæller.

Til sidst et par sengeben fra ptolemæisk-romersk tid.

Som det er fremgået, er dette en udstilling, der er lavet til at blive brugt – og bliver det.

World Museum
Highlights i den ægyptiske samling
Den ægyptiske samling er også på facebook med mange billeder.
Et billede fra den gamle udstilling viser også de to Sakhmetstatuer.

Reklamer