Det er endnu ikke lykkedes mig at sejle på Nassersøen, men Kirsten, som ind imellem kommer og hjælper med at scanne billeder på Glyptoteket, var på en tur i foråret 2010, og hun har givet mig følgende billeder.

Først et kort fra M. S. Eugenies hjemmeside.

Vi starter i New Kalabsha, hvor man også kan komme til fra Aswan uden at tage på krydstogt på Nassersøen. Jeg var der et par gange for længe siden. Flere templer blev flyttet her til, da den Nye Aswandæmning blev bygget: selve Kalabsha Templet, Beit el Wali, et kapel for guden Dedwen, Qertassi-kiosken samt Gerf Hussein Templet.

Kalabsha ligner en mindre version af Edfu Templet.

Det er bygget under kejser Augustus.

Den lokale solgud Mandulis blev tilbedt her sammen med Isis og Horus.

Mandulis som falk med menneskehoved.

Ramses II’s lille klippetempel fra Beit el Wali.

Beit el Walis relieffer har stadig velbevarede farver.

I vestibulen foran sanktuaret sidder Ramses mellem Khnum og Satet på den ene side, og på den anden ses han sammen med Horus og Isis.

Et lille klippekapel til den nubiske gud Dedwen.

Qertassi Kiosken fra Ptolemæisk tid.

En af Hathorkapitælerne.

Gerf Hussein Templet blev rekonstrueret i 2002, så det har jeg ikke set. Det er bygget under Ramses II af vicekongen over Nubien, Setau.

Guderne Amon-Re og Re-Harakhte blev tilbedt i dette tempel.

Vi fortsætter mod syd til Wadi es-Sebua. Stedet hedder nu New Sebua med Wadi es-Sebua Templet, som ses her og Dakka Templet.

Navnet Wadi es-Sebua betyder Løvedalen, da en sfinks-allé leder op til templet.

Det er bygget under Ramses II under ledelse af vicekongen Setau, som vi også mødte i Gerf Hussein Templet.

Her var det også Re-Herakhte og Amon-Re, der blev tilbedt.

Foran templet ligger en stor staue af Ramses.

Dakka Templet.

Dakka Templet er bygget af den meroitiske kong Arkamani og under Ptolemæus IV.

En lokal form af Thoth blev tilbedt her sammen med gudinden Tefnut, der her optræder som løvinde.

Næste stop er New Amada med Amada Templet (th), Derr Templet (tv) og Pennuts grav.

Amada Templet er bygget for Re-Herakhte.

Templet er bygget af Tuthmosis III (th), Amenophis II (th) og Tuthmosis IV.

Derr Templet er til dels bygget som et klippetempel.

Det er bygget af Ramses II, som her får sit navn indskrevet på perseatræets blade af Thoth foran Ptah og Sakhmet.

Pennuts grav.

Pennut var højt placeret indenfor administrationen af Nubien under Ramses VI’s regeringstid.

Det sidste sted inden Abu Simbel er Qasr Ibrim, der stadig ligger på sin oprindelige plads – dog nu på en ø. Egypt Exploration Society har udgravet her i mange år, og det er ikke muligt at gå i land.

En stele fra Amenophis I’s tid fra Qasr Ibrim findes på British Museum, men ellers er de ældste synlige rester fra 25. dynasti. De ældre templer blev siden bygget om til kirker.

På krydstogt på Nassersøen får man et fantastisk udsyn til Abu Simbel.

Der er også god tid til at besøge Abu Simbel – og ikke nødvendigvis samtidig med de mange, der kommer kørende fra Aswan.

Lise har en tur på Nasser Søen for Atlantis næste gang med afrejse d. 20. november: Atlantis
Der er stadig ledige pladser!

Guidebog til Nassersøen fra AUC, Cairo:
J. Gohary, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, 1998.

Tak til Kirsten for billeder!

Reklamer