John Yardy har været i Luxor igen for nylig, og han har sendt mig følgende billeder og tekst.

Inspireret af Lise’s glimrende artikel om processionsvejene i Karnak og Luxor, Papyrus 30/1, tog jeg ved solopgang den første søndag efter Ramadan på fotosafri fra Luxor Tempel til Karnak langs Sfinksalléen. Strækningen er for tiden delt op i fem sektioner, da der stadig findes fire stærkt trafikerede veje på tværs af alléen.

Det var min oprindelige mening at returnere langs cornischen, men det var umuligt, da den ikke længere eksisterer mellem Chicago House og et stykke forbi Luxor Museum.

Belægningen på selve processionsvejen er færdiglagt fra Luxor Tempel til tværvejen (Mostafa Kamel) ved Emilo Hotel.

Mellem Mostfa Kamel og den protestantisk kirke er der kun foretaget prøveudgravninger, og billedet viser de sidste bygninger, der skal fjernes, før hele alléen kan blotlæges.

Strækningen mellem Tutankhamon street og El Mathaf (Museum street) mod syd. Belægningen er restaureret, og der er stillet blomsterkasser bag sfinxerne til venstre på billedet. Det ser ud til, at den koptiske domkirke går fri af selve belægningen, men så er der ikke plads til sfinkserne, blomsterkasser og støttemuren.

På østsiden af strækningen mellem El Mathaf og El Matar (Lufthavnsvejen) er der på gadeniveau lagt et 3½ meter bredt fortov med en ca. 80 cm høj beskyttelsesmur. Det er nok meningen, at turister skal kunne gå langs alléen på sådan et fortov.

Her bag Heritage Centre befandt DÆS-medlemmer sig sidste efterår. Siden da er den renoverede vejbelægning nået op til den oprindelige vejbelægning, som viser tydelig hjulspor, formodentlig fra Romertiden, da der blev fremstillet vin langs den del af alléen, og den skulle transporteres til forbrugerne. Der findes også her en støttemur til beplantninger bag sfinkserne.

Bag Heritage Centre mod syd med beplantning bag sfinkserne på østsiden af alléen.

Ved vejkrydset vest for Mut-templet kan man skimte Luxor-templet i horisonten. Som Lise skrev “Nektanebo I byggede en skøn vej til sin fader Amon, indesluttet af mure, beplantet med træer og gjort strålende med alskens blomster”. Mon ikke Zahis processionsvej bliver lige så smuk som Nektanebos.

Omkring vejkrydset er bygningerne forladt og klar til nedrivning. Dog er den blå og den gule bygning ikke rørt endnu, de er nemlig moskéer.

Væddere foran Khons-templet er blevet gravet fri, og der opføres en støttemur bag ved.

En del mere sokkel under væddere er nu blotlagt i forhold til det viste på Lises fig. 4.

Bag væddere har udgravning blotlagt bl.a. en buet stenvæg. Dog er stenene ikke kraftige nok for at være en del af havneanlægget, som findes lidt nord på foran Karnaks første pylon.

Bygningen, der husede Aboudis boghandel, er revet ned, og der er lagt græs på arealet. Der hvor New Winter Palace stod, er der nu en kæmpe plakat, som viser, hvordan det planlagte nybyggeri kommer til at se ud.

Mange tak til John for billeder og tekst – endnu en gang!

Reklamer