Jeg var i Luxortemplet for bl.a. at se de blokke, der nu er opstillet ved siden af templet.

I den forbindelse kom jeg til at tænke på  Nationalmuseets statue(del) af Amenhotep III som Hapi, som jeg tidligere har skrevet om. Hourig Sourouzian identificerede et fragment fra Luxortemplet som hørende til samme statue (se tidligere indlæg).

Så jeg kiggede også efter dette fragment, og fandt det mellem flere statuefragmenter til venstre for den bagerste del af templet.

Statuefragmentet er ikke direkte tilgængeligt, men her er det tættere på fanget med zoom. Det står på hovedet, da det er mere stabilt sådan. Man kan se Amenhoteps knæ, fugle og kornneg med papyrusplanter under på siden og de lange kornstrå på forsiden. Jvf. rekonstruktionstegningen i det tidligere indlæg fra Hourigs artikel.

Reklamer