Lise har sendt mig billeder af obeliskerne i Rom og tilhørende beskrivelser.

Tine ønskede sig en liste over obelisker i Rom. Jeg har her sorteret dem efter omtrentlig, hvornår de kom til Rom. Jeg har primært valgt billeder, der viser obeliskernes nuværende miljø.

NB Ikke alle oplysningerrne er blevet efterprøvet til dette formål. Mange har meget passende været knyttet til et Isis-tempel, hvoraf der fandtes flere i byen.


Piazza del Popolo
32,77m
Tre sider udsmykket af Sethos I, den fjerde af Ramesses II, der rejste den i Heliopolis.
Flyttet til Circus Maximus af Augustus i 30 f.Kr. Væltede i 6. årh. Udgravet i 1587, repareret (forkortet lidt) og i 1589 rejst på pladsen.


Trinità dei Monti
13,92 m
Romersk (mindre) kopi af obelisken på Piazza del Popolo med fri udgave af indskriften. Stod oprindelig (på Cæsars tid) i historikeren Sallusts have. Lå på Piazza S. Giovanni fra 1734, derpå i 1789 flyttet til sin nuværende plads over den spanske trappe.


Piazza di Montecitorio
21,79 m
Rejst af Psammetik II (595-589 f.Kr.) i Heliopolis. Flyttet til Rom af Augustus i 10 f.Kr. og brugt som viser i solur på Marsmarken. Væltede i 10. el. 11. årh, gik i fem stykker, genfundet i 1748. Flere paver ønskede at restaurere den, men det lykkedes først for Pius VI. En latinsk indskrift på basen fra 1792 fortæller hele historien.


Piazza dell’Esquilinio
14,7 m
Rejst af Augustus ved hans mausoleum. Uden indskrift. Væltede, gik i fire stykker. Genfundet og i 1587 genopsat foran S. Maria Maggiore.


Piazza del Quirinale
14,7 m
Rejst af Augustus ved hans mausoleum. Unden indskrift. Væltede, gik i tre stykker. Genfundet 1781, i 1786 genopsat ved pavernes sommerresidens på højen


Peterspladsen
25,37m
Ubeskrevet. Bestilt af Augustus til opsætning i Alexandria i 1. årh. f.Kr. Flyttet til et circus på Vatikan-området af Caligula (37-41 e.Kr.). Lagt ned 9. maj 1586 og slæbt til Peterspladsen, indviet der 26. september.


Piazza Navona
16,54m
Bestilt og rejst ved Iseum af Domitian ved hans kroning i 81 e.Kr. Flyttet til Circus Maxentius ved via Appia af Maxentius (306-312 e.Kr.). Væltede og gik i fem stykker i det 6. årh. Repareret i 1648 og i 1649 rejst på Berninis fontæne på pladsen.


Piazzale del Pincio
9,25 m
Rejst af Hadrian (117-138 e.Kr.) for Antinous i Tivoli. I det 3. årh. flyttet til Circus Varianus. Væltede. Købt af pave Clement XIV i det 18. årh. og flyttet til Vatikanet. I 1822 flyttet til nuværende sted.


Piazza Santa Maria sopra Minerva
5,47 m
Rejst af Apries (589-570 f.Kr.) i Sais, opsat i Iseum af Diokletian (død 312 e.Kr.). Genfundet 1665, i 1667 sat på elefantpiedestal af Bernini.


S. Giovanni in Laterano
32,18m (lille stump er i museet i Napoli).
Udhugget af Tuthmosis III, men først rejst af Tuthmosis IV i den østlige del af Karnak-templet, hvor basen blev fundet. Også indskrift af Ramesses II.
Konstantin I ville tage den til Konstantinopel, men han døde, inden den var kommet længere end til Alexandria. Konstantin II fik den til Circus Maximus i 357 e.Kr., men langt senere væltede den, gik i tre stykker og blev glemt. Rejst på Lateran-pladsen 3. august 1588.


Villa Celimontana
2,68 m +
Den manglende nederste del af denne obelisk lå engang i Iseum Campense, men er nu forsvundet (nyt stykke inkluderet i nuværende opstilling).
Rejst af Ramesses II. Stod (i det 14. årh.) i 100 år ved Capitol, hvor den væltede. I 1582 skænket til til Ciriaco Mattei, der opsatte den i sin villa (den eneste obelisk i privat eje). Efter Napoleonskrigene flyttet til sin nuværende plads i parken ved villaen.


Piazza della Rotonda
6,34 m (1 m mangler)
Rejst af Ramesses II i Heliopolis. Flyttet til Iseum Campense. Derpå rejst ved Capitol. I 1711 anbragt i delfinfontæne på pladsen.


Piazza di Termini
9,25 m
Rejst af Ramesses II i Heliopolis. Udgravet i Iseum 1883 (dens makker er nu i Firenze), anbragt på pladsen i 1887, men flyttet lidt længere ud til siden i 1924. I 1934 dedikeret til faldne soldater fra slaget ved Dogali i Ethiopien i 1887.

Mange tak til Lise for obeliskerne i Rom!

Se også mit indlæg om ægyptiske samlinger i Rom og Lises om Nilmosaikken i Palestrina.

Reklamer