You are currently browsing the category archive for the ‘Luxor’ category.

Efter en dejlig uge i Luxor må det være på tide at komme med et indlæg her på bloggen. Jeg har også en del materiale fra sidste år, hvor jeg var her i november og fra Ruth og Kurt, som var her lidt senere. Det må dog stadig vente lidt, da jeg gerne vil fortælle om South Assasif og især samle de forskellige links.

Vi var så heldige, at vi fik lov til at besøge South Assasif Conservation Project under ledelse af Elena Pischikova. De var netop gået i gang med arbejdet overfor Ramesseum, hvor tre grave fra det kushitiske 25. dynasti nu bliver konserveret.

TT223 Karakhamun, præst
TT391 Karabasken, borgmester
TT390 Irtieru, kvindelig skriver (!) – denne grav så vi ikke

Kvaliteten af reliefferne er utrolig fin, men gravene blev anlagt på et sted, hvor klippeundergrunden er af dårlig kvalitet. Reliefferne fra vægge og loft er fundet i tusindsvis af stykker, så der venter et kæmpe restaureringsprojekt.

Historien om hvordan gravene blev fundet igen, selvom man troede, de var ødelagt for altid, kan læses på projektets egen hjemmeside med mange billeder. Derudover er der flere links til artikler og gode referater fra foredrag på Jane Akshars Luxor News:

South Assasif Conservation Project 
Foto med placering af de tre grave fra South Assasifs hjemmeside
Artikel af  Elena Pischikova fra British Museums online journal 12 med link til anden artikel
Luxor News 1    
Luxor News 2       
Heritage Key med billede fra Karakhamons astronomiske loft

South Assasif Conservation Project søger sponsorer – som Elena siger, er det svært at finde, når der er tale om Sentiden. Det er muligt at blive ven af projektet for 15 Euro/ 25 USD om året, hvor man bl.a. vil modtage et nyhedsbrev. Se mere her : become a sponsor.

Reklamer

John Yardy har sendt mig følgende billeder og tekst, efter han har været på besøg hos Salah el-Masekh i Karnak.

Kongebroen foran Karnaks 1. pylon er tilsynladende færdigudgravet

Nej, hvor var det trist, at DÆS-rejsen til Luxor sidst i marts blev aflyst! På dette tidspunkt var revolutionens voldsomheder i Cairo ebbet ud, og Tahrir Pladsen ryddet op af flittige frivillige. Luxor var sit fredfyldte selv, som var tilfældet under hele revolutionen. Dog blev den korrupte borgmester på Vestbredden sat bag lås og slås, og Gitte blev interviewet på TV (på dansk) i forbindelse med det store arrangement “Egypt Moving Forward”, som blev holdt på den store plads foran Luxor-templet. [for ‘Egypt Moving Forward’, se Jane Akshars indlæg på Luxor News]

Lidt syd for kongebroen er udgravningen af kajanlægget midlertidigt standset. Her har DÆS-medlemmer gået, inden kajen blev blotlagt

Salah Elmasekh havde indvilliget i at vise Mette Gregersen og DÆS-holdet de sidste nye opdagelser foran Karnaks 1. pylon. Da besøget blev aflyst, foreslog Salah, at jeg selv kom på besøg og rapporterede tilbage om, hvad han gik og tumlede med. Så kunne holdet i det mindste få en fornemmelse af, hvad der rører sig foran Karnaks mægtige tempelanlæg.

I skygen af Karnaks flotteste bourgonvilla har Salah El-Masekh (tv) sit friluftskontor, mens Amonusers skindør ses længst til højre

Det må her nævnes, at Salah er en af de heldige, idet hans projekt ikke er blevet stoppet. Han har arbejdet uforstyrret under revolutionen, mens arbejdet på Sfinksalléen nu er standset, og det var endda planlagt, at selveste Berlusconi skulle være med til den officielle åbning af alléen d. 28. Februar!

Badeanlæget fra 300 f.Kr. står lige så flot, som dengang DÆS-medlemmer var her med Tine i efterår 2009

For ca. 1½ år siden var DÆS på besøg hos Salah, som er projektansvarlig for bl.a. det flotte restaurerede badeanlæg, som ptolemæerne opførte ca. 300 f.Kr. Siden da er der opdaget et endnu prægtigere badehus ca. 30 m. nordligere fra 300 e.Kr.

Det nyligt fundne badeanlæg fra 300 e.Kr.

Dette fund betyder, at man gennem 600 år har badet i området tæt ved den 1. pylon, og Salah mener, at der må have været noget særlig ved området. For at blotlægge anlægget måtte der fjernes en del af Karnak landsby på størrelse med en fodboldbane inklusive en moské.

Gulvfliserne er stadig intakte

Under husene har rester af dette anlæg ligget uforstyrret gennem alle de mange år. Fliserne og rester af søjlerne tilhørende husets indgangsparti er pænt bevaret, og man får straks en fornemmelse af husets fornemme status.

Stolpehuller i gulvet viser, hvor indgangen til forhallen var placeret

Man har fundet anlæg til de fire faser i forbindelse med romernes rituelle bade , bl.a. badekar til både varmt og koldt vand og et særligt område med gulvvarme, der virkede som en sauna.

Badekar til varmt vand med tydeligt afløb for overfladevand.

Fyrrum hvor luften blev opvarmet

Netop udformningen af varmeluftskanalerne under gulvet er enestående indenfor romersk bygningskunst. Hvor man før brugte søjler til at støtte gulvet, brugte man buer her.

Cirkelformet rum, hvor gulvet står direkte oven på en stor varmeluftskanal (sauna?). På søjlen midt på gulvet har der sandsynligvis stået en skål med duftende vædske

Endnu et badkar, formodentlig til den sidste del af baderitualet, nemlig det kolde brusebad!

Der er tydelige tegn på, at kvinder også brugte badehuset, da der er fundet bunker af amuletter, armbånd og skaller fra halskæder i afløbsrørene.

I kloakken under afløbsflisen med huller i fandt man et væld af smykker

Foran huset findes der en række rør, der ligner afløb til nedløbsrør. Dog er Salah meget i tvivl om funktionen, da ingen af bygningsværkerne i området (dvs. Karnaktemplet) viser tegn på, at det har regnet.

Hvad kan dette rør mon værre? spørger Salah. Der findes flere af dem gravet ned foran huset. Er de afløbsrør, som passer til evt. nedløbsrør fra taget?

Hvor stolt Salah end er af sit arbejde med badehuset, så er fundet af Amonusers (Weser Amon) skindør hans øjesten. I romersk tid er den sandsynligvis blevet fjernet fra Amonusers grav på Vestbredden, enten TT 61 eller 131, og brugt som en slidstærk granitgulvbelægning i badehuset, heldigvis med bagsiden opad.

Der er mange hieroglyffer på Amousers skindør

Salah sender en hilsen til alle sine DÆS-venner, og invitationen til at besøge ham gælder for alle DÆS-medlemmer.

Mange tak til John og Salah!
Se det tidligere indlæg fra DÆS-besøget i 2009 
Se Heritage Key om fundet af Amonusers (User) skindør med detaljebillede.

Da jeg var i Luxor, tog jeg over på Vestbredden for bl.a. at se to små templer, som jeg ikke havde besøgt tidligere: Qasr el-Aguz (‘Elsebeths tempel’ se tidligere indlæg) og Deir el-Schelwit.

På DÆS-turen sidste år lykkedes det os ikke at komme ind i det lille ptolemæiske tempel nær Medinet Habu, Qasr el-Aguz, da vi kom for sent. Men denne gang var ghafiren der stadig, da jeg kom tidligere på dagen.

Man kommer ind i templet modsat områdets indgang.

Der er ingen dekoration på ydervæggene.

Inde i templet er de i gang med at rense reliefferne, men de arbejdede ikke den dag, jeg var der. Til højre for spanden ses Thoth, som templet er dedikeret til.

Ptolemæus VIII tilbeder sin forfader Ptolemæus II, der her er vist som en siddende gud. Bag ham står hans hustru Arsinoe I vist som gudinde.

Syd for Medinet Habu, ca. 4 km, ligger et andet lille tempel, Deir el-Schelwit. Templet er bygget under romerne for gudinden Isis.

Det var ikke muligt at komme ind i templet, men man kunne kigge gennem det forseglede gitter.

Foran templet er der rester af en propylon  med relieffer.

På ydersiden kunne man se, at nogle af byggestenene var genbrug fra tidligere templer.

Det er muligt at læse mere om begge templer på egyptsites:
http://egyptsites.wordpress.com/2009/02/09/cult-temples/

En detaljeret gennemgang af Qasr el-Aguz findes hos osirisnet: http://www.osirisnet.net/monument/kasr_agouz/e_kasr_agouz.htm

Jeg var i Luxortemplet for bl.a. at se de blokke, der nu er opstillet ved siden af templet.

I den forbindelse kom jeg til at tænke på  Nationalmuseets statue(del) af Amenhotep III som Hapi, som jeg tidligere har skrevet om. Hourig Sourouzian identificerede et fragment fra Luxortemplet som hørende til samme statue (se tidligere indlæg).

Så jeg kiggede også efter dette fragment, og fandt det mellem flere statuefragmenter til venstre for den bagerste del af templet.

Statuefragmentet er ikke direkte tilgængeligt, men her er det tættere på fanget med zoom. Det står på hovedet, da det er mere stabilt sådan. Man kan se Amenhoteps knæ, fugle og kornneg med papyrusplanter under på siden og de lange kornstrå på forsiden. Jvf. rekonstruktionstegningen i det tidligere indlæg fra Hourigs artikel.

John Yardy har været i Luxor igen for nylig, og han har sendt mig følgende billeder og tekst.

Inspireret af Lise’s glimrende artikel om processionsvejene i Karnak og Luxor, Papyrus 30/1, tog jeg ved solopgang den første søndag efter Ramadan på fotosafri fra Luxor Tempel til Karnak langs Sfinksalléen. Strækningen er for tiden delt op i fem sektioner, da der stadig findes fire stærkt trafikerede veje på tværs af alléen.

Det var min oprindelige mening at returnere langs cornischen, men det var umuligt, da den ikke længere eksisterer mellem Chicago House og et stykke forbi Luxor Museum.

Belægningen på selve processionsvejen er færdiglagt fra Luxor Tempel til tværvejen (Mostafa Kamel) ved Emilo Hotel.

Mellem Mostfa Kamel og den protestantisk kirke er der kun foretaget prøveudgravninger, og billedet viser de sidste bygninger, der skal fjernes, før hele alléen kan blotlæges.

Strækningen mellem Tutankhamon street og El Mathaf (Museum street) mod syd. Belægningen er restaureret, og der er stillet blomsterkasser bag sfinxerne til venstre på billedet. Det ser ud til, at den koptiske domkirke går fri af selve belægningen, men så er der ikke plads til sfinkserne, blomsterkasser og støttemuren.

På østsiden af strækningen mellem El Mathaf og El Matar (Lufthavnsvejen) er der på gadeniveau lagt et 3½ meter bredt fortov med en ca. 80 cm høj beskyttelsesmur. Det er nok meningen, at turister skal kunne gå langs alléen på sådan et fortov.

Her bag Heritage Centre befandt DÆS-medlemmer sig sidste efterår. Siden da er den renoverede vejbelægning nået op til den oprindelige vejbelægning, som viser tydelig hjulspor, formodentlig fra Romertiden, da der blev fremstillet vin langs den del af alléen, og den skulle transporteres til forbrugerne. Der findes også her en støttemur til beplantninger bag sfinkserne.

Bag Heritage Centre mod syd med beplantning bag sfinkserne på østsiden af alléen.

Ved vejkrydset vest for Mut-templet kan man skimte Luxor-templet i horisonten. Som Lise skrev “Nektanebo I byggede en skøn vej til sin fader Amon, indesluttet af mure, beplantet med træer og gjort strålende med alskens blomster”. Mon ikke Zahis processionsvej bliver lige så smuk som Nektanebos.

Omkring vejkrydset er bygningerne forladt og klar til nedrivning. Dog er den blå og den gule bygning ikke rørt endnu, de er nemlig moskéer.

Væddere foran Khons-templet er blevet gravet fri, og der opføres en støttemur bag ved.

En del mere sokkel under væddere er nu blotlagt i forhold til det viste på Lises fig. 4.

Bag væddere har udgravning blotlagt bl.a. en buet stenvæg. Dog er stenene ikke kraftige nok for at være en del af havneanlægget, som findes lidt nord på foran Karnaks første pylon.

Bygningen, der husede Aboudis boghandel, er revet ned, og der er lagt græs på arealet. Der hvor New Winter Palace stod, er der nu en kæmpe plakat, som viser, hvordan det planlagte nybyggeri kommer til at se ud.

Mange tak til John for billeder og tekst – endnu en gang!

Sakhmet-statuer findes på såvel Nationalmuseet som Glyptoteket i København. I England mødte jeg hende også flere gange …

Her er hun i Liverpool på World Museum, hvor den gode Belzoni åbenbart har været på færde. Læg mærke til, hvordan solskiven laves sammen med den brede bagpille, så kun lidt af den rager ud.

Forfra ses bare solskiverne. Der stod to Sakhmet-statuer i World Museum på vej op til den ægyptiske samling. Statuen til højre er den med Belzoni-indskriften.

Et Sakhmet-hoved på Manchester Museum med samme type solskive, hvor siden er knækket af, så det ser lidt underligt ud.

De stående Sakhmet-statuer på trappen på British Museum mangler solskiverne, som det ofte er tilfældet.

    

En anden siddende Sakhmet på BM.

Her er det to af hver. I alt har de altså 2+1+4 = 7 udstillede Sakhmet-statuer på British Museum.

Og en lidt anden vinkel, hvor siden af solskiven igen ses.

Jeg fik heldigvis også tid til at besøge Sakhmet i New Bond Street (jvf. tidligere indlæg).

Lidt tættere på.

Der er også mange Sakhmet-statuer, som stadig befiner sig i Mut-templet i Luxor for ikke at tale om i Amenhotep IIIs dødetempel Kom el Hettan. Da jeg var i London, var det så heldigt, at Hourig Sourouzian holdt årets Summer Lecture for Friends of Petrie. Hun fortalte bl.a. om de seneste statuefund og -restaureringer i Kom el Hettan samt om planerne for et kommende Open Air Museum. Her indgik også de mange Sakhmet-statuer, som hun ønsker at opstille tæt sammen langs to sider af en åben gård.

Og så lige til sidst: Sakhmet-sko, som kan bestilles på nettet (jeg blev gjort opmærksom på dette gennem facebook, hvor en anden fortalte om Amon-Ra-sko…;-).

I marts blev det offentliggjort, at der var fundet en stor Thot-bavian af granit i Amenhotep IIIs dødetempel, Kom el Hettan, på Vestbredden i Luxor (se tidligere indlæg). Nu har de fundet en granitbavian mere, og der var muligvis en hel allé med stående tilbedende bavianer!

Læs mere på Hawass’ hjemmeside med billede fra udgravningen og se et bedre billede fra SCA.

Heritage Key er der også et andet billede samt en tidligere video med Hourig Sourouzian.

Sidste nyt fra Sfinks-alléen i Luxor:

Heritage Key
Luxor News (Jane Akshar, som også skriver om nyt foran Karnak-templet

 
Billede fra DÆS-rejsen september 2009.

Lise har netop været i Ægypten og har sendt mig følgende billeder og tekst om bl.a. Lego i kælderen på Cairo Museet.

For nogle uger siden åbnede prins Henrik en installation af Legoklodser i kælderudstillingsrummet i Det Ægyptiske Museum i Cairo.

Mere sjældent end kønt, kan man sige.

Men utvivlsomt af høj pædagogisk værdi.

Det for ægyptologi-interesserede mere interessante er, at der blandt plastickonstruktionerne står et væld af originale, ægyptiske genstande. De to kobberstatuer af Pepi I (se billede) og Merenra(?) er blandt de kunstværker, der slet ikke er blevt flyttet, siden den første særudstilling i rummene for nogle år siden.

Gyldne dyrefigurer fra Tutankhamons grav mangler ikke

Og man kan også gense fødselsgudinden Taweret.

Der er tilføjet et væld af mindre objekter, der på en eller anden måde relaterer sig til den nye sammenhæng, eller som har umiddelbar interesse for børn.

Også modellen af en villa i el-Amarna, der tidligere stod i samlingen ovenpå, er kommet med.

Det ultimative mirakel består i, at man gerne må fotografere. (Og her et lille tip: det er faktisk muligt at komme gratis ind, hvis man går gennem kontrollen ved gitterlågen til haven og stiler direkte mod udstillingen til venstre (vest) for indgangen. Der er nu til og med opsat et par plakater for at gøre opmærksom på udstillingen).

Marts er en god måned til at besøge naturreservatet i Aswan, da vandstanden er høj. Dette er en for mange ukendt perle, hvor man sejler rundt i skjulte kroge af katarakten og oplever et mylder af hejrer, isfugle, blishøns, skarv mm. samt en frodig vegetation, der må minde om oldtidens papyruskrat. Turen er kun mulig med motorbåd.

Templet i Dendara en times kørsel nord for Luxor er stadig ved at blive renset. Loftet i den ene halvdel af hypostylhallen fremstår nu med imponerende klare farver, og ved at lægge kameraet på gulvet og trykke af kan man opnå gode resultater. Der er også et nyt Visitor’s Center og cafeteria, der er med til at gøre opholdet behageligt, især da der stadig ikke er så mange turister.

Templet i Abydos mangler tilsvarende faciliteter – men de er på vej, for byggeriet af et center med et formodentlig RENT cafeteria er i gang. Sethi Is tempel er naturligvis så storslået som altid.

Ramses IIs farverige tempel er lukket med nøgle, men vagten lukker gerne op for de få ihærdige, der finder frem til stedet. Både Dendara og Abydos kan nu besøges uden at det er nødvendigt at køre i konvoj.

Mange tak til Lise for billeder og tekst.

Seneste nyt er, at der er fundet en 4 m høj Thot som bavian af granit i Amenhotep IIIs dødetempel Kom el Hettan. Den blev fundet i fire stykker, men der er endnu ikke publiceret noget billede. Den ligner sandsynligvis bavianerne i Hermopolis.

Thot i Hermopolis på DÆS-rejsen i 2009. Her stod i sin tid fire Thot-statuer af kvartsit, og nu er der opstillet dele af to.

Jeg tilføjer mere om Thot af granit fra Kom el Hettan efterhånden – og forhåbentlig et billede.
Se f.eks. SF Gate og Yahoo News

Tilføjelse 21.marts: pressemeddelelse på Zahi Hawass’ hjemmeside med billede af en anden statue fundet for nylig af Am.III og Harakhte med falkehoved. Men ikke noget billede af Thot-bavianen, som blot nævnes.

Arkiver

april 2019
M T O T F L S
« jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Reklamer