You are currently browsing the category archive for the ‘Rejser’ category.

Denne sommer gik turen først til Split, og på vejen i flyet derned læste jeg til min glæde i ‘Turen går til Kroatien’, at der fandtes en ægyptisk sfinks fra Tuthmosis III’s tid i byen. Den skulle befinde sig ved indgangen til domkirken Skt. Domnius på Peristil Pladsen, der er en del af den romerske kejser Diokletians palads. Kejserens mausolæum hører også til kirken, og hele den gamle bydel er bygget i og på det store palads med en mur omkring.

Jeg kunne ikke finde sfinksen, så jeg googlede den for at se, hvordan den så ud, og om der var en nærmere forklaring på dens placering. Jeg fandt bl.a. dette billede på TravelPod. Den er tilsyneladende af sort granit, og det noget ødelagte ansigt ligner ikke umiddelbart Tuthmosis III.

Det viste sig, at Sfinksen i forbindelse med restaureringsarbejde er lukket inde i et ‘hundehus’ til højre for indgangen til kirken. Man kan i øvrigt bemærke, at søjlerne er af rød granit – sandsynligvis fra Aswan.

Da jeg googlede ‘sphinx split’, dukkede der også et billede af en anden hovedløs sfinks op, hvilket var lidt forvirrende, da jeg jo kun havde læst om én sfinks.

Men det viste sig at være rigtigt, da den hovedløse sfinks stod foran et Jupiter-tempel lige i nærheden af domkirken. Den er af basalt, tror jeg, og ser ud til at være fra en noget senere periode.

Sfinksen ved Jupiter-templet var dog ikke den eneste hovedløse sfinks. I den del af Diokletians palads, som kaldes hans kælder, stod endnu et eksemplar. Tilsyneladende var Diokletian glad for ægyptiske sfinkser.

På Bymuseet, som også ligger i den gamle bydel/Diokletians palads, opdagede jeg endnu en sfinks. Også denne uden hoved.

Det mest interessante var en kalkstenssfinks fra Amenhotep III’s tid på det Arkæologiske Museum. Hovedet mangler også på denne, men til gengæld er flere af indskrifterne bevaret.

Mellem poterne læses Amenhoteps to kartoucher, og på basen ses de igen med tilbedende såkaldte rekhyt-fugle. Der er huller, hvor sfinksens skæg har siddet, og det er muligt, at der har været påsat skæg såvel som hoved.

Og ikke nok med det. En anden meget dårligt bevaret sfinks gemte sig i en niche på museet.

Et hoved af granit havde muligvis også tilhørt en sfinks, som der stod på skiltet. Der var ingen datering, men ansigtet kunne også godt ligne Amenhotep III, selvom det er lidt svært at se, når det er denne type granit.

Alt i alt er der altså dele af mindst seks og muligvis syv sfinkser i Split, og formodentlig stod kejser Diokletian for anskaffelsen af dem alle.

På det Arkæologiske Museum så jeg også nogle andre mindre ægyptiske genstande, der alle var fundet i Kroatien. De fleste i den vigtige romerske by Salona nær Split. Bl.a. nogle Osirisfigurer af bronze.

Tre Isisfigurer, Sakhmet og endnu en Osiris ligeledes af bronze.

Små Bes-amuletter, Isis med Horusbarnet og Ptah af fajance.

Diverse amuletter og segl.

Tidsskriftet Sfinx havde i 1990.2 et særnummer om ‘Jugoslaviens kyst’, hvor forsiden prydes af sfinksen ved kirken på Peristil Pladsen og med en artikel af Niels Hannestad, ‘Kejserpaladset i Split’. Det må jeg se at få fat i.

Et billede fra http://split-online.com/new/?p=488 viser sfinksens placering (kirken ligger til venstre og kan ikke ses her) og noget af Peristil. At kunne gå rundt i en by bygget i og på Diokletians palads for ikke at tale om at bo midt i den er naturligvis grund nok til at tage til Split. At kunne gå på sfinksejagt var en uventet bonus.

Tilføjelse 26/7, 2011:
Lise Manniche, ‘Diokletian i Ægypten’ (Papyrus 27/01, 2007, pp. 32-35), burde jeg have læst, før jeg tog til Split. Men så havde det nok ikke været samme ‘opdagelsesrejse’.

Reklamer

Lise har sendt mig billeder af obeliskerne i Rom og tilhørende beskrivelser.

Tine ønskede sig en liste over obelisker i Rom. Jeg har her sorteret dem efter omtrentlig, hvornår de kom til Rom. Jeg har primært valgt billeder, der viser obeliskernes nuværende miljø.

NB Ikke alle oplysningerrne er blevet efterprøvet til dette formål. Mange har meget passende været knyttet til et Isis-tempel, hvoraf der fandtes flere i byen.


Piazza del Popolo
32,77m
Tre sider udsmykket af Sethos I, den fjerde af Ramesses II, der rejste den i Heliopolis.
Flyttet til Circus Maximus af Augustus i 30 f.Kr. Væltede i 6. årh. Udgravet i 1587, repareret (forkortet lidt) og i 1589 rejst på pladsen.


Trinità dei Monti
13,92 m
Romersk (mindre) kopi af obelisken på Piazza del Popolo med fri udgave af indskriften. Stod oprindelig (på Cæsars tid) i historikeren Sallusts have. Lå på Piazza S. Giovanni fra 1734, derpå i 1789 flyttet til sin nuværende plads over den spanske trappe.


Piazza di Montecitorio
21,79 m
Rejst af Psammetik II (595-589 f.Kr.) i Heliopolis. Flyttet til Rom af Augustus i 10 f.Kr. og brugt som viser i solur på Marsmarken. Væltede i 10. el. 11. årh, gik i fem stykker, genfundet i 1748. Flere paver ønskede at restaurere den, men det lykkedes først for Pius VI. En latinsk indskrift på basen fra 1792 fortæller hele historien.


Piazza dell’Esquilinio
14,7 m
Rejst af Augustus ved hans mausoleum. Uden indskrift. Væltede, gik i fire stykker. Genfundet og i 1587 genopsat foran S. Maria Maggiore.


Piazza del Quirinale
14,7 m
Rejst af Augustus ved hans mausoleum. Unden indskrift. Væltede, gik i tre stykker. Genfundet 1781, i 1786 genopsat ved pavernes sommerresidens på højen


Peterspladsen
25,37m
Ubeskrevet. Bestilt af Augustus til opsætning i Alexandria i 1. årh. f.Kr. Flyttet til et circus på Vatikan-området af Caligula (37-41 e.Kr.). Lagt ned 9. maj 1586 og slæbt til Peterspladsen, indviet der 26. september.


Piazza Navona
16,54m
Bestilt og rejst ved Iseum af Domitian ved hans kroning i 81 e.Kr. Flyttet til Circus Maxentius ved via Appia af Maxentius (306-312 e.Kr.). Væltede og gik i fem stykker i det 6. årh. Repareret i 1648 og i 1649 rejst på Berninis fontæne på pladsen.


Piazzale del Pincio
9,25 m
Rejst af Hadrian (117-138 e.Kr.) for Antinous i Tivoli. I det 3. årh. flyttet til Circus Varianus. Væltede. Købt af pave Clement XIV i det 18. årh. og flyttet til Vatikanet. I 1822 flyttet til nuværende sted.


Piazza Santa Maria sopra Minerva
5,47 m
Rejst af Apries (589-570 f.Kr.) i Sais, opsat i Iseum af Diokletian (død 312 e.Kr.). Genfundet 1665, i 1667 sat på elefantpiedestal af Bernini.


S. Giovanni in Laterano
32,18m (lille stump er i museet i Napoli).
Udhugget af Tuthmosis III, men først rejst af Tuthmosis IV i den østlige del af Karnak-templet, hvor basen blev fundet. Også indskrift af Ramesses II.
Konstantin I ville tage den til Konstantinopel, men han døde, inden den var kommet længere end til Alexandria. Konstantin II fik den til Circus Maximus i 357 e.Kr., men langt senere væltede den, gik i tre stykker og blev glemt. Rejst på Lateran-pladsen 3. august 1588.


Villa Celimontana
2,68 m +
Den manglende nederste del af denne obelisk lå engang i Iseum Campense, men er nu forsvundet (nyt stykke inkluderet i nuværende opstilling).
Rejst af Ramesses II. Stod (i det 14. årh.) i 100 år ved Capitol, hvor den væltede. I 1582 skænket til til Ciriaco Mattei, der opsatte den i sin villa (den eneste obelisk i privat eje). Efter Napoleonskrigene flyttet til sin nuværende plads i parken ved villaen.


Piazza della Rotonda
6,34 m (1 m mangler)
Rejst af Ramesses II i Heliopolis. Flyttet til Iseum Campense. Derpå rejst ved Capitol. I 1711 anbragt i delfinfontæne på pladsen.


Piazza di Termini
9,25 m
Rejst af Ramesses II i Heliopolis. Udgravet i Iseum 1883 (dens makker er nu i Firenze), anbragt på pladsen i 1887, men flyttet lidt længere ud til siden i 1924. I 1934 dedikeret til faldne soldater fra slaget ved Dogali i Ethiopien i 1887.

Mange tak til Lise for obeliskerne i Rom!

Se også mit indlæg om ægyptiske samlinger i Rom og Lises om Nilmosaikken i Palestrina.

Lise har lige været i Rom og har sendt mig følgende.

Er man i Rom og interesseret i forholdet mellem Ægypten og Rom i oldtiden, bør man tage en tur til Palestrina (bus fra Anagnina metrostationen koster 5 euro for en returbillet, køreturen tager en lille time). Man kører mod øst ud imod bjergene, ganske vist gennem et ret uinteressant, industripræget landskab – men belønningen venter forude. Byen (hvor komponisten af samme navn blev født i 1500-tallet) er meget underspillet, ikke ligefrem forsømt, men med et stort, uudnyttet potentiale. Domkirketorvet var uddødt, men har som bagvæg en mur fuld af gamle bygningsrester. Det er muligvis anderledes om sommeren – men den lørdag i marts var jeg stort set den eneste turist i byen.

Man kommer primært til Palestina på grund af Mosaikken (4,31 x 5,85 m) (fig.1), et prægtigt gulv med Nillandskab, der blev udført en gang i det 2. årh. for at smykke apsis i en stort anlagt helligdom i flere terrasser med grotte for Fortuna Primigenia, her assimileret med Isis (læs mere i Papyrus 19/2, s.27-35). Efter en tur til Rom i 1700-tallet for at blive restaureret blev mosaikken inkorporeret i Palazzo Barberini, der ligger ovenover den oprindelige helligdom, lige på dens akse. Nu er den endnu engang blevet pillet fra hinanden (her har mosaikker jo en fordel) og er anbragt i lodret position på øverste etage i museet.

Den er så smuk og velbevaret, at den ganske får en til at tabe pusten, og man kan bruge en rum tid med at rejse rundt i landskabet, der rummer både eksotiske dyr, genkendelige, ægyptiske arkitekturelementer (fig.2) og folk fra alle sociale lag, der sejler rundt, holder fest og går i processioner.

Selve helligdommen er udgravet og kan besøges. Det mest interessante er at gå helt ned i byen og ind gennem porten bag domkirken (anbragt ovenpå det gamle Jupitertempel), hvor man så befinder sig på helligdommens nederste niveau. Her ligger der endnu rester af en fornem fiskemosaik (fig.3), lagt som pendant til Nilmosaikken, som oprindelig befandt sig på 2. etage.

Mange tak til Lise for billeder og tekst! Jeg håber mere følger, da hun bl.a. har fotograferet 11 af Roms 12 obelisker ‘i mange forskellige belysninger og vinkler’.

Se også et indlæg på Glyptotekets blog om et romersk relief med Nillandskab.
I øvrigt kan nævnes, at Glyptoteket viser udstillingen ‘Kleopatras verden’ 29. april – 7. august.

Der har været lidt stille her på bloggen på det sidste, da jeg har haft travlt med forskellige projekter på Glyptoteket og andre hængepartier derhjemme. Siden sidste indlæg om ægyptiske samlinger i Rom, har jeg også været i bl.a. Bruxelles, hvorom der senere vil komme et museumsindlæg.

Igår ankom jeg til Ægypten for at være en uge i Edfu hos Nadine Moeller (jvf. DÆS-rejsen 2009) og en uge i Cairo. Der vil naturligvis også komme nyt fra de kanter. Her er i første omgang et billede fra Nildalen nord for Luxor, før jeg landede der igår.

Det er endnu ikke lykkedes mig at sejle på Nassersøen, men Kirsten, som ind imellem kommer og hjælper med at scanne billeder på Glyptoteket, var på en tur i foråret 2010, og hun har givet mig følgende billeder.

Først et kort fra M. S. Eugenies hjemmeside.

Vi starter i New Kalabsha, hvor man også kan komme til fra Aswan uden at tage på krydstogt på Nassersøen. Jeg var der et par gange for længe siden. Flere templer blev flyttet her til, da den Nye Aswandæmning blev bygget: selve Kalabsha Templet, Beit el Wali, et kapel for guden Dedwen, Qertassi-kiosken samt Gerf Hussein Templet.

Kalabsha ligner en mindre version af Edfu Templet.

Det er bygget under kejser Augustus.

Den lokale solgud Mandulis blev tilbedt her sammen med Isis og Horus.

Mandulis som falk med menneskehoved.

Ramses II’s lille klippetempel fra Beit el Wali.

Beit el Walis relieffer har stadig velbevarede farver.

I vestibulen foran sanktuaret sidder Ramses mellem Khnum og Satet på den ene side, og på den anden ses han sammen med Horus og Isis.

Et lille klippekapel til den nubiske gud Dedwen.

Qertassi Kiosken fra Ptolemæisk tid.

En af Hathorkapitælerne.

Gerf Hussein Templet blev rekonstrueret i 2002, så det har jeg ikke set. Det er bygget under Ramses II af vicekongen over Nubien, Setau.

Guderne Amon-Re og Re-Harakhte blev tilbedt i dette tempel.

Vi fortsætter mod syd til Wadi es-Sebua. Stedet hedder nu New Sebua med Wadi es-Sebua Templet, som ses her og Dakka Templet.

Navnet Wadi es-Sebua betyder Løvedalen, da en sfinks-allé leder op til templet.

Det er bygget under Ramses II under ledelse af vicekongen Setau, som vi også mødte i Gerf Hussein Templet.

Her var det også Re-Herakhte og Amon-Re, der blev tilbedt.

Foran templet ligger en stor staue af Ramses.

Dakka Templet.

Dakka Templet er bygget af den meroitiske kong Arkamani og under Ptolemæus IV.

En lokal form af Thoth blev tilbedt her sammen med gudinden Tefnut, der her optræder som løvinde.

Næste stop er New Amada med Amada Templet (th), Derr Templet (tv) og Pennuts grav.

Amada Templet er bygget for Re-Herakhte.

Templet er bygget af Tuthmosis III (th), Amenophis II (th) og Tuthmosis IV.

Derr Templet er til dels bygget som et klippetempel.

Det er bygget af Ramses II, som her får sit navn indskrevet på perseatræets blade af Thoth foran Ptah og Sakhmet.

Pennuts grav.

Pennut var højt placeret indenfor administrationen af Nubien under Ramses VI’s regeringstid.

Det sidste sted inden Abu Simbel er Qasr Ibrim, der stadig ligger på sin oprindelige plads – dog nu på en ø. Egypt Exploration Society har udgravet her i mange år, og det er ikke muligt at gå i land.

En stele fra Amenophis I’s tid fra Qasr Ibrim findes på British Museum, men ellers er de ældste synlige rester fra 25. dynasti. De ældre templer blev siden bygget om til kirker.

På krydstogt på Nassersøen får man et fantastisk udsyn til Abu Simbel.

Der er også god tid til at besøge Abu Simbel – og ikke nødvendigvis samtidig med de mange, der kommer kørende fra Aswan.

Lise har en tur på Nasser Søen for Atlantis næste gang med afrejse d. 20. november: Atlantis
Der er stadig ledige pladser!

Guidebog til Nassersøen fra AUC, Cairo:
J. Gohary, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, 1998.

Tak til Kirsten for billeder!

DÆS-rejse til Berlin

NB: Tilmelding senest tirsdag 11. maj før kl. 12!

21-24. oktober 2010

Prisen på ca. 3000,- kr. (500 kr. i enk.tillæg) inkluderer:
  • Fly til Berlin t/r med Air Berlin inkl. skatter
  • 3 nætter på City 54 Hotel & Hostel m. morgenmad i delt dobbeltvær., tillæg for enk.vær.
  • Entré til Neues Museum og Pergamonmuseet på Museumsinsel (gåafstand fra hotellet)
    http://www.neues-museum.de/
  • Omvisning på Neues Museum
  • Besøg på Altägyptisches Wörterbuch (det store ægyptiske ordbogsprojekt) (gåafstand fra hotellet) http://aaew.bbaw.de/dateien/informationen/einfuehrung.html
  • Besøg i Botanisk Haves museum med samling af ægyptiske planter http://www.bgbm.org/BGBM/museum/ABT/ABT/aegypten.htm
  • U-Bahn transport til og fra hotel til lufthavnen Tegel og til Botanisk Museum i Dahlem
  • Rejseleder Uffe Steffensen, som bor i Berlin (flyver ikke med fra København).
Skriv til mig (Tine) hvis I vil med – evt. bare ved en kommentar til dette indlæg, som kommer til min mail.
De 10 på venteliste til den oprindelige (nu fuldt bookede) rejse i september har naturligvis første prioritet, og jeg har skrevet til dem. Der er 20 pladser i alt og frist for tilmelding er 11.maj.

På onsdag rejser jeg til USA i forbindelse med Petrie Projektet på Glyptoteket. Første stop er Boston, hvor jeg bl.a. skal se, om fjerkronen fra Hawara på Glyptoteket passer med Bostons Sobek. En gipsafstøbning af bunden af kronen ligger nu i min kuffert, så jeg kan prøve, om den passer på toppen af Sobeks hoved. Se indlæg på Glyptotekets blog.

På Museum of Fine Arts i Boston er der også flere andre parallelle Petrie-fund, ligesom det er tilfældet i Philadelphia og Chicago, som jeg også skal besøge. Turen slutter med et kort ophold i New York.

Rapporter om de forskellige samlinger og Petrie Projektet vil følge her på bloggen og på Glyptotekets blog.

Museum of Fine Arts, Boston
University of Pennsylvania Museum
Oriental Institute Chicago Museum
Metropolitan Museum, New York
Brooklyn Museum, New York

Lise har netop været i Ægypten og har sendt mig følgende billeder og tekst om bl.a. Lego i kælderen på Cairo Museet.

For nogle uger siden åbnede prins Henrik en installation af Legoklodser i kælderudstillingsrummet i Det Ægyptiske Museum i Cairo.

Mere sjældent end kønt, kan man sige.

Men utvivlsomt af høj pædagogisk værdi.

Det for ægyptologi-interesserede mere interessante er, at der blandt plastickonstruktionerne står et væld af originale, ægyptiske genstande. De to kobberstatuer af Pepi I (se billede) og Merenra(?) er blandt de kunstværker, der slet ikke er blevt flyttet, siden den første særudstilling i rummene for nogle år siden.

Gyldne dyrefigurer fra Tutankhamons grav mangler ikke

Og man kan også gense fødselsgudinden Taweret.

Der er tilføjet et væld af mindre objekter, der på en eller anden måde relaterer sig til den nye sammenhæng, eller som har umiddelbar interesse for børn.

Også modellen af en villa i el-Amarna, der tidligere stod i samlingen ovenpå, er kommet med.

Det ultimative mirakel består i, at man gerne må fotografere. (Og her et lille tip: det er faktisk muligt at komme gratis ind, hvis man går gennem kontrollen ved gitterlågen til haven og stiler direkte mod udstillingen til venstre (vest) for indgangen. Der er nu til og med opsat et par plakater for at gøre opmærksom på udstillingen).

Marts er en god måned til at besøge naturreservatet i Aswan, da vandstanden er høj. Dette er en for mange ukendt perle, hvor man sejler rundt i skjulte kroge af katarakten og oplever et mylder af hejrer, isfugle, blishøns, skarv mm. samt en frodig vegetation, der må minde om oldtidens papyruskrat. Turen er kun mulig med motorbåd.

Templet i Dendara en times kørsel nord for Luxor er stadig ved at blive renset. Loftet i den ene halvdel af hypostylhallen fremstår nu med imponerende klare farver, og ved at lægge kameraet på gulvet og trykke af kan man opnå gode resultater. Der er også et nyt Visitor’s Center og cafeteria, der er med til at gøre opholdet behageligt, især da der stadig ikke er så mange turister.

Templet i Abydos mangler tilsvarende faciliteter – men de er på vej, for byggeriet af et center med et formodentlig RENT cafeteria er i gang. Sethi Is tempel er naturligvis så storslået som altid.

Ramses IIs farverige tempel er lukket med nøgle, men vagten lukker gerne op for de få ihærdige, der finder frem til stedet. Både Dendara og Abydos kan nu besøges uden at det er nødvendigt at køre i konvoj.

Mange tak til Lise for billeder og tekst.

Læs om ny rejse 21.-24.oktober

______________________________________________________________________

Tilføjelse 4/5:
Da der nu er ti på ventelisten til Berlinrejsen med DÆS, arbejder vi på at lave en rejse mere i slutningen af oktober eller begyndelsen af november. Hvis dette har interesse, så skriv gerne til mig – evt. bare ved at lave en kommentar til dette indlæg, så får jeg det også som mail.

______________________________________________________________________

Tilføjelse 28/3:
Tilmelding til DÆS-Berlinrejsen er nu lukket med 15 deltagere, og det er kun muligt at komme på venteliste.

_______________________________________________________________________________

Tilføjelse mandag 22/3:
Det har desværre vist sig, at hotellet City 54 har overbooket 2-5. sept. Der arbejdes på at finde et andet lignende hotel, og fristen for tilmelding og indbetaling af depositum er blevet rykket til på onsdag 24.3.

_______________________________________________________________________________

Vi har fået et godt tilbud fra Rejsefeber på vores DÆS-rejse til Berlin 2-5. september med Air Berlin. Da de hele tiden ændrer deres priser hos Air Berlin, kan vi kun holde den lave pris til på mandag 22.3!

Hvis I vil med til Berlin for 3070,- og tillæg på 545 for enkeltværelse, så skriv til Tine (hvis I ikke har min mail, så skriv bare en kommentar til dette blogindlæg, så får jeg det pr. mail).

Depositum på 1000 kr. skal betales senest mandag 22.3.

Hvis der stadig er pladser, vil det også være muligt at tilmelde sig senere, men så bliver det til en anden (dyrere men pt. ukendt) pris.

Tors. 2. sep. Air Berlin AB8093
06:30 Afgang – København (CPH), Danmark
07:30 Ankomst – Berlin-Tegel (TXL), Tyskland

Søn. 5. sep. Air Berlin AB8950

19:35 Afgang – Berlin-Tegel (TXL), Tyskland
20:35 Ankomst – København (CPH), Danmark

City 54 Hotel & Hostel Berlin i Berlins Mitte
Chausseestraße 54, 10115 Berlin
google maps

Prisen inkluderer:
* Fly til Berlin t/r med Air Berlin inkl. skatter
* 3 nætter på City 54 Hotel & Hostel m. morgenmad i delt dobbeltvær., tillæg for sg.
* Entré til Neues Museum og Pergamonmuseet på Museumsinsel (gåafstand fra hotellet)
* Omvisning på Neues Museum
* Besøg på Altägyptisches Wörterbuch (det store ægyptiske ordbogsprojekt) (gåafstand fra hotellet)
* Besøg i Botanisk Haves museum med samling af ægyptiske planter
* U-Bahn transport til og fra hotel til lufthavnen Tegel og til Botanisk Museum i Dahlem.
* Rejseleder Uffe Steffensen, som bor i Berlin (flyver ikke med fra København).

Nærmere dagsprogram for rækkefølgen følger, når vi har booket entré på Neues Museum og aftalt tidspunkt med Altägyptisches Wörterbuch. Uffe vil hente gruppen fra lufthavnen, hjælpe med indcheck på hotellet, være med og guide på museerne og i øvrigt være behjælpelig i Berlin.

Ikke-DÆS-medlemmer kan også komme med – de skal bare melde sig ind i DÆS.

Jeg har skrevet flere indlæg om Neues Museum, som nu er samlet under kategorien ‘Berlin’.

Den kommende weekend tager jeg til Berlin for om mandagen at holde et Petrie-foredrag på Freie Universität. Jochem Kahl, professor på Freie Universität, har inviteret mig, og rejsedeltagerne fra DÆS-rejsen sidste efterår kender ham som leder af udgravningerne i Assiut. Hvis man vil ‘hilse på’ Jochem, kan han ses på en lille video om at studere ægyptologi.

Jeg glæder mig naturligvis meget til at besøge Neues Museum, og ikke mindre nu da Lise var der sidste weekend og sendte mig følgende.

Det nyåbnede Neues Museum i Berlin må være det bedste i verden for Ægyptensinteresserede! Vi vidste, at den tidligere udstilling i Charlottenburg kun udgjorde en lille del af museets samlinger.

I Neues Museum får vi et endnu mere overdådigt udvalg. Det, der gør det unikt, er dog ikke blot oldsagerne: den engelske arkitekt David Chipperfield har genanvendt en stor del af den ødelagte bygning med dens originale væg- og loftudsmykning, kopieret fra Lepsius-ekspeditionens facsimiletegninger udført for over 150 år siden. Resultatet er råt og fascinerende og meget helstøbt.

Man må fotografere i museet, og der forefindes en ganske velassorteret boghandel. Det er en god ide forinden at købe indgangsbilletten på nettet. Fem timer kan man nemt få til at gå med besøget, og en enkelt dag er slet ikke nok.

Mange tak til Lise for billeder og tekst.

Vi planlægger en rejse til Berlin for DÆS-medlemmer i september. Mere om dette vil snart kunne findes på DÆS-hjemmesiden.

Arkiver

juli 2018
M T O T F L S
« jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Reklamer